Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

Rektor Nils-Fredrik Pedersen

Nytt fra rektor 25.mars, om stenging av skolen til etter påske, avlysning av skriftlig eksamen, m.m.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Marte Marie Taraldrud er sammen med Marte Tøfte de to som arbeider i prosjektet "Den dyktige bonden"

I dag har det vært fagdag om presisjonsjordbruk på Lena-Valle videregående skole.

Drikkevannet i Østre Toten kommer fra Mjøsa

Ta med deg eget drikkevann mandag 2. mars, og vær også bevisst på hosting og håndhygiene.

Onsdag 19. februar møtte folk og traktorer i alle aldre opp på jordene på Valle. Temaet for traktortreffet handler om at dem som er interessert i traktorer møtes, for å ta en traktorprat, vis fram sin traktor og hygge seg sammen.

 

 

 

    Det var svært folksomt på årets motorkveld som fant sted onsdag kveld 5. februar. Det sydet av folk som kom for å få med seg et mangfold av moderne biler og traktorer, rallycrossbil, motorsykler, bilverksted med diagnoseutstyr for bil og traktor, m.m. 

 

 

Til toppen