KantineLena

Vi søker etter ringehjelp til vår avdeling kantine/renhold.

Hyperkobling

Rammer for hurtigtest og selvtest ved korona

Utsatt frist

Nå er det mulighet for å bestille elev-PC helt frem til fredag før høstferien. 

Skolene vil mest sannsynlig holde seg på grønt nivå selv ved smitteutbrudd.

forhåndsstemming

Det har vært godt oppmøte ved forhåndsstemmingen på Lena-Valle videregående 2. og 9.september. 

En person som putter stemmeseddel i valgboks

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

forhåndsstemming

Torsdag 2. september var det forhåndsstemming på Lena-Valle vgs. Det er forhåndsstemming på skolen 9. september i tillegg.

Trygt hjem-bilde

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Personer skrives på pc

Alle nye elever og foresatte må fylle ut og sende inn et elektronisk skjema seinest onsdag 15. september.

Covid-19

Elever som ønsker vaksine, kan møte opp til vaksinering mandag 30. august.

Til toppen