Aktivitetsdag

Årets aktivitetsdag er godt gjennomført!

LoggINN-ungdomskonferansen er tilbake!

LoggINN arrangeres på Gjøvik 22.–23. november 2023. Konferansen er gratis for ungdom mellom 15 og 21 år. Meld deg på nå!

Skolestart for voksenagronomer

Alle de nye voksenagronomdeltakere, gjester og lærere Anne Vårnes Tirsdag 22. august startet 19 nye voksenagronomdeltakere.

Vi er på "helt på jordet" 19. august

Du finner oss på stand på "helt på jordet" lørdag 19. august

Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Stort engasjement i batterikonkurransen

Elevene har på to uker samlet inn 782,7 kilo batterier!

Tur til Volvo-fabrikken

Tirsdag 25. april var 2AMK på skoletur til Volvo-fabrikken i Arvika. Der produseres hjullastere.

Elevrådsseminar

Mandag 2. februar var det elevrådsseminar på Gjøvik. 

Heidi Tokstad blir ny rektor på Lena-Valle

Heidi Tokstad har takket ja til stillingen som ny rektor på Lena-Valle videregående skole.