Markering av avsluttede byggeprosjekter

I dag var det en fin markering av at utbyggingsprosjektene for Valle er sluttført.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i midten sammen med rektor Nils-Fredrik Pedersen og elevrådsleder Solveig Aschehoug Morken

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen orienterte og drøftet temaer som medbestemmelse og demokrati med elever ved skolen i dag

Begrepet fagfornyelsen er kjent for alle som jobber i skolen, men hva med oss andre?

Voksenagronomkullet 2020-2022

Til nå har mer enn 300 personer deltatt på voksenagronomutdanningen i tidligere Oppland.

Mandag 15. juni 2020 var nærmere 500 elever på skolen påmeldt aksjonen.

Hanna Strandbakken Bergheim

Pierre de Coubertin-prisen gikk i år til Hanna Strandbakken Bergheim ved Lena-Valle vgs.

Skolevinnerne på Lena-Valle vgs Emilie Hålien, Othilie Stubbene, Tyra Johanne Sand Snipstad, Silje Koll-Hansen Ballangrud

Elevene på Vg3 Landbruk har deltatt i en nasjonal konkurranse kalt husdyrtreff.

Martin Paulseth og Kristian Formo arbeidet på skolen i dag, og skaffer inntekter til aksjonen

I dag har elevene på Lena-Valle gjennomført aksjonsdagen til inntekt for en gruppe kvinner på Sri Lanka gjennom bistandsorganisasjonen FORUT.

Innsamlingsaksjon til støtte 250 kvinner på Sri Lanka

Mandag 15. juni vil elevene på skolen samle inn penger til et prosjekt ": til aksjon for grønt entreprenørskap!" ​​​​​​​

Marte Marie Taraldrud er sammen med Marte Tøfte de to som arbeider i prosjektet "Den dyktige bonden"

I dag har det vært fagdag om presisjonsjordbruk på Lena-Valle videregående skole.

Til toppen