Kontaktinformasjon

Lena-Valle videregående skole består av to avdelinger som begge ligger på Lena.