Vi er på "helt på jordet" 19. august

Du finner oss på stand på "helt på jordet" lørdag 19. august

Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Stort engasjement i batterikonkurransen

Elevene har på to uker samlet inn 782,7 kilo batterier!

Tur til Volvo-fabrikken

Tirsdag 25. april var 2AMK på skoletur til Volvo-fabrikken i Arvika. Der produseres hjullastere.

Elevrådsseminar

Mandag 2. februar var det elevrådsseminar på Gjøvik. 

Heidi Tokstad blir ny rektor på Lena-Valle

Heidi Tokstad har takket ja til stillingen som ny rektor på Lena-Valle videregående skole.

Miljøfyrtårn

Avdeling Presteseter er miljøfyrtårnsertifisert!

Damenes aften

Torsdag 24. november stod damene som er ansatt ved Lena-Valle videregående i fokus.

Vi har hatt besøk av samiske veivisere!

Tirsdag 8. november og torsdag 10. november har vi hatt besøk av Samiske veivisere på Vg2.