Foresatte kan se karakterer og fravær i VIS

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

Produksjon av videofilmer for landbruksopplæring

Denne våren er Lena-Valle vgs involvert i videoopptak med tema planteproduksjon.

Internasjonalt samarbeid om bærekraftig landbruk

Elever fra Østerrike og Lena-Valle foreslår tiltak for å gjøre landbruket mer bærekraftig.

I år som i fjor, flertallet søker seg til yrkesfag

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Elever som eksperter på læring

Dette skoleåret har skolen etablert et pedagogisk ekspertpanel blant elevene.

Skolens elever hjelper kvinner på Sri Lanka

En av kvinnene - Vasanthkumar som får støtte til å etablere egen næring Mer enn 100 kvinner har fått hjelp til å etablere grønne arbeidsplasser på Sri Lanka

Nytt tilbud med dyrefag på Lena-Valle vgs

Fra høsten 2021 kan naturbrukselever få opplæring i dyrefaget.

Toppidrett fotball sammen med Raufoss fotball

Lena-Valle er første skole med spisset toppidrett fotball i Innlandet.

Nye bygg gir eventyrlige muligheter

Markering av avsluttede byggeprosjekter I dag var det en fin markering av at utbyggingsprosjektene for Valle er sluttført.

Til toppen