Skolestart for voksenagronomer

Nye voksenagronomdeltakere - Klikk for stort bildeAlle de nye voksenagronomdeltakere, gjester og lærere Anne Vårnes Tirsdag 22. august startet 19 nye voksenagronomdeltakere.

Tirsdag 22. august 2023 startet et nytt kull voksenagronomutdanninga på Lena-Valle videregående skole. Hele 19 deltakere er tatt inn på deltidsstudiet 2023-2025 fra Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammerregionen, Hadeland og Gjøvikregionen og Valdres.

Rektor ønsket velkommen

Rektor Heidi Tokstad ønsket velkommRektor Heidi Tokstad holder tale til de nye voksenagromdeltakerne - Klikk for stort bildeRektor Heidi Tokstad holder tale til de nye voksenagrondeltakerne Morten Kleven en i festsalen på Valle, og fortalte om utdanningstilbudet som en vellykket satsing for skolen. Totalt har 348 voksne begynt på voksenagronomutdanningen på skolen siden 2011. tatt imot tilbudet Hun trakk fram at skolen har vært aktivt med i å utvikle tilbudet regionalt og nasjonalt. Hun ønsket alle de nye deltakerne lykke til!

Hilsningstaler

Mari Gjestvang ønsket deltakerne lykke til med utdanningen. Hun roste dem og skolen for å få til dette, og la vekt på Mari Gjestvang hilser alle de nye deltakerne velkommen på vegne av Innlandet fylkeskommune - Klikk for stort bildeMari Gjestvang hilser alle de nye deltakerne velkommen på vegne av Innlandet fylkeskommune Heidi Tokstad betydningen av å bygge kompetanse for å drive landbruk. Hun er politisk leder for komitéen for kompetanse og tannhelse i Innlandet fylkeskommune.

Magnus Aass fra Oppland Bonde og Småbrukarlag og Bjørnhild Kihle fra Innlandet Bondelag kom også med hilsninger til de nye voksenagronomdeltakerne. Magnus Aas la vekt på at det krever innsats og selvdisiplin for å gjennomføre et slikt toårig Magnus Aass oppfordret til selvdisiplin for å få godt utbytte av studiet - Klikk for stort bildeMagnus Aass oppfordret til selvdisiplin for å få godt utbytte av studiet Morten Kleven deltidsstudium. Bjørnhild Kihle viste til flere hun kjente som hadde vært svært fornøyd med å ha tatt utdanning som voksenagronom, samtidig som hun ba deltakerne om å ta vare på hverandre Begge ønsket de nye deltakerne lykke til.

Alle presenterte seg

Hver av deltakerne presenterte seg selv, og hvorfor de hadde valgt å søke denne utdanningen. De fleste har et gardsbruk eller skal overta et gardsbruk i nær framtid, Bjørnhild Kihle ba deltakerne om å ta godt vare på hverandre - Klikk for stort bildeBjørnhild Kihle ba deltakerne om å ta godt vare på hverandre Morten Kleven og ser det som viktig å skaffe seg kompetanse for å drive egen gard. Hovedinteressen for dem er gras- og kornproduksjon, samt husdyrhold, sau ammekyr og mjølkekyr. Gjennomsnittsalderen er snaue 30 år, og 12 av deltakerne er kvinner og sju menn.

Skolen orienterte

Faglig leder Morten Kleven orienterte også om utdanningen, og uttrykte betydningen av tilbudet som et viktig næringsutviklingstiltak for landbruket i regionen.

Koordinator og faglærer Nina Haga gikk gjennom organiseringen av utdanningen samt delte ut studiehåndboka.

Faglærer Christoffer Stenberg begynte med undervisning den siste timen i planteproduksjon som en spe start på en toårig utdanning!