Landbrukslærere besøkte Toten

Mandag og tirsdag har landbrukslærere fra hele landet vært samlet for å arbeide med helhetlig pedagogikk.

Den  helhetlige pedagogiske omhandler bl.a. bruk av praktiske øvelser og digitale løsninger. Dag en av samlingen fant sted på et hotell på Gardermoen, mens dag to var på Lena-Valle videregående skole og på Nibio Apelsvoll.

Landbrukslærere fra hele landet på besøk - Klikk for stort bildeLandbrukslærere fra hele landet på besøk Anne Vårnes

Dag 1 – 30. oktober

Samlingen begynte med innlegg om tilgjengelige digitale ressurser som et nasjonalt digitaliseringsprosjekt har produsert og samlet. Ingrid Resell fra NDLA (Norsk digital læringsarena) presenterte arbeidet de gjør med å utvikle læremidler i landbruk og gartnerfag. Erling Krogh og Kristian Bergersen fra NMBU presenterte en pedagogisk tilnærming med stor vekt på eleven i sentrum, relasjonsbygging og en praktisk tilnærming.

Professor Erling Krogh fra NMBU om pedagogisk tilnærming  - Klikk for stort bildeProfessor Erling Krogh fra NMBU om pedagogisk tilnærming Morten Kleven

Alle deltakerne ble utfordret i gruppearbeid der en skulle ta med seg idéer fra innledningene til å lage gode pedagogiske opplegg der både praktiske øvelser og digitale løsninger inngikk. Det var fire grupper; plantedyrking, husdyr, skogbruk og forvaltning, driftsledelse og økonomi.

Om vurdering ved Lotte Skoglund - Klikk for stort bildeOm vurdering Morten Kleven

Det andre hovedtemaet mandag 30. oktober var vurderingsarbeid overfor elevene. Lotte Skoglund fra Trøndelag fylkeskommune innledet og utfordret

 forsamlingen. Slikt arbeid er krevende, og hun bidro til økt bevissthet om hvordan man kan arbeide bedre med det.

Andre temaer for dag en var eksempler om undervisning i bærekraftig landbruk, internasjonalt samarbeid for elever og lærere i landbruksutdanningen og forslaget om ny modell for landbruksutdanning i Norge.

Dag 2 – 31. oktober

I kraftig snøvær gikk turen til Presteseter gård i Vestre Toten der gruppen ble tatt imot av rektor Heidi Tokstad, avdelingslederne Astrid Solberg Bekken og Åge Flægstad. 

De orienterte alle om skolen og særlig

Astrid Solberg Bekken orienterer  om naturbruk på Presteseter gård - Klikk for stort bildeAstrid Solberg Bekken orienterer om naturbruk på Presteseter gård Morten Kleven

 den delen som omfatter landbruksutdanning. 

På Presteseter fikk alle omvisning i kufjøset, grisehuset, sauefjøset og biogassanlegget.

På Valle var det lunsj, og en ny runde omvisning i skolens lokaler, utendørs omvisning og deretter en egen orientering om jordbruk/teknikk.

Siste post på programmet var å besøke Nibio Apelsvoll, der vi ble ønsket velkommen av stasjonsleder Mikkel Bakkegård. 

Stasjonsleder Mikkel Bakkegård ønsker velkommen til Nibio Apelsvoll - Klikk for stort bildeStasjonsleder Mikkel Bakkegård ønsker velkommen til Nibio Apelsvoll Morten Kleven

Deretter var det foredrag om presisjonsjordbruk av Kjersti Balke Hveem og om jord og klimatilpasninger ved Till Seehusen. Siste foredraget var om karbon i jord ved Trond Henriksen. Besøket på Apelsvoll ga et godt faglig utbytte. Hele samlingen var nyttig ved et at nettverket mellom lærere og skoler blir styrket.

Arrangør

Nettverkssamlingen ble organisert av Naturbruksskolenes forening ved Tone Mosebø og forlengelsen av digitaliseringsprosjektet for voksenagronomutdanningen ved Morten Kleven.