Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse

Studiet passer for deg som ønsker et 3-årig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker.

Klikk for stort bilde Cathrine Dokken

Opplæringstilbudet omfatter både fellesfag og helsearbeiderfagene. Du har hele pensumet for Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 påbygging generell studiekompetanse, der fellesfagene og programfagene blir fordelt på en mer hensiktsmessig måte enn den tradisjonelle strukturen. 

Det er en ordinær søkeprosess for hvert påfølgende skoleår som på andre programområder.

Fellesfag

Matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving

Programfag

Forebyggende helsearbeid, ernæring, anatomi og fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og samarbeid, førstehjelp, omsorg og veiledning.

Programfag på Vg1, Vg2 og Vg3:

  • Yrkesutøvelse
  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling.

YFF – yrkesfaglig fordypning (arbeidspraksis)

I tillegg til å være inne på skolen får du være ute i praksis på ulike arbeidsplasser innenfor helse- og oppvekstfag gjennom alle tre årene.

Eksempler på hva du kan bli:

  • sykepleier, helsesøster
  • vernepleier, sosionom
  • lærer
  • barnevernspedagog
  • barnehagelærer

Slik søker du

Videre studier

Med generell studiekompetanse som du får med HASK, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no