Skolens lokaler

Se video som viser skolens flotte lokaler!

Se video av lokalene på Lena-Valle videregående skole

Se video om avdeling Valle med Presteseter