Servicetorget

Skolen har to servicetorg, ett på avdeling Lena og ett på avdeling Valle.

Servicetorgene kan hjelpe deg med busskort, nøkler til skap, skjemaer, de tar i mot beskjeder fra deg som elev, m.m.

Avdeling Lena

Her finner du Mari Paula Dysthe og Kjersti Marie Fosmo.

Telefon: 61 14 32 80

E-post: lena.vgs@innlandetfylke.no

Avdeling Valle

Her finner du Ann-Soffi Bjørnstad.

Telefon: 61 14 32 80

E-post: valle.vgs@innlandetfylke.no

Ann-Soffi Bjørnstad på Servicetorget på avdeling Valle - Klikk for stort bildeAnn-Soffi Bjørnstad på Servicetorget på avdeling Valle  

Til toppen