Velkommen som elev på Lena-Valle videregående skole!

En god skole i et bredt og inkluderende fellesskap – for din framtid!

Nils-Fredrik Pedersen - Klikk for stort bildeNils-Fredrik PedersenHer hos oss skal du få hjelp og støtte til nå de målene du setter deg faglig og sosialt.

Sammen med deg skal vi skape læring og utvikling, og i dette samarbeidet ligger mulighetene dine til en spennende framtid.

Godt skolemiljø

Vi tror at et godt skolemiljø er helt vesentlig for at du skal kunne lære best mulig. Skolemiljøet er et felles ansvar som ikke bare gjelder oss som er ansatte ved skolen, men som også omfatter deg som elev.

Vi trenger deg som elev på laget, til å bidra til at du og dine venner og medelever trives på skolen og dermed også har motivasjon for å lære. Ditt bidrag til det sosiale og til læringsmiljøet er ikke noe mindre viktig enn det vi som jobber på skolen skal bidra med.

Derfor har Lena-Valle videregående skole fokus på godt skolemiljø, slik det også er presisert i opplæringsloven.

Et godt skolemiljø kjennetegnes av:

  • Respekt for alle
  • Trygghet for alle
  • Verdighet for alle, der alle er like mye verdt
  • Forståelse for hverandre
  • Nulltoleranse mot krenkende atferd

Alle bidrar

Faglærere, kontaktlærere og elevtjenesten med rådgivere, skolehelsetjeneste, PP-rådgivere og miljøarbeidere er her for å støtte og hjelpe deg. Det er også resten av skolens dyktige ansatte innenfor administrasjon, renhold, drift, gårdsdrift og annet. Sammen med deg skal vi gjøre vårt, slik at du får muligheten til å lære gjennom et godt lærings­miljø og et godt og trygt sosialt miljø.

Som elev her har du alle muligheter til å legge et godt grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv. Vi som jobber på skolen har en viktig oppgave der, og med din egen innsats som den siste, og ikke minst avgjørende faktoren, så har vi de alle beste muligheter for å lykkes sammen.

Jeg håper du får et flott skoleår hos oss på Lena-Valle videregående skole!

Med vennlig hilsen

Nils-Fredrik Pedersen
rektor

Til toppen