Velkommen som elev på Lena-Valle videregående skole!

En god skole i et bredt og inkluderende fellesskap – for din framtid!

Bilde av rektor Heidi Tokstad - Klikk for stort bildeHeidi Tokstad Lena-Valle vgs

Lena-Valle videregående skole har et bredt og godt utdanningstilbud, enten du ønsker yrkeskompetanse eller studiekompetanse.

Her møtes ungdommer og voksne med mange forskjellige drømmer og fremtidsplaner i et godt skolemiljø - med læring og opplevelser på timeplanen. 

Godt skolemiljø

Vi på Lena-Valle videregående skole er opptatt av at du skal ha bli sett og ha et trygt og godt skolemiljø.

Vi ønsker at du skal oppleve trygghet, trivsel, mestring, og også utfordringer – for at du skal lære best mulig.

Alle ansatte og elever har ansvar for at vi skal ha et godt skolemiljø, både faglig og sosialt. Du som elev er viktig, og ditt bidrag er viktig for at både du, dine venner og medelever skal trives og ha et best mulig læringsmiljø. 

Et godt skolemiljø kjennetegnes av:

  • Respekt for alle
  • Trygghet for alle
  • Verdighet for alle, der alle er like mye verdt
  • Forståelse for hverandre
  • Nulltoleranse mot krenkende atferd

Vi jobber sammen for et godt skolemiljø og at du skal nå målene dine.

Alle bidrar

Alle ansatte på Lena-Valle videregående skole er her for at du skal få støtte og oppleve mestring.

Skolen har dyktige ansatte som gjør sitt beste for at du skal få en solid og faglig god opplæring, og en mest mulig lærerik og god tid hos oss i et godt og inkluderende miljø.

Det er viktig at du selv deltar aktivt og jobber godt for å nå målene dine. Da har du alle muligheter til å legge et godt grunnlag for videre utdanning, arbeidsliv og livet ellers.

Jeg håper du trives som elev hos oss på Lena-Valle videregående skole!

Med vennlig hilsen

Heidi Tokstad
rektor