Velkommen som elev på Lena-Valle videregående skole!

En god skole i et bredt og inkluderende fellesskap – for din framtid!

Konstituert rektor Astrid Solberg Bekken - Klikk for stort bildeKonstituert rektor Astrid Solberg Bekken

Velkommen til Lena-Valle videregående skole 2022–2023, til et skoleår med læring og opplevelser. Her møtes ungdommer med mange forskjellige framtidsplaner på en skole med bredt tilbud og godt skolemiljø.

Her hos oss skal du få hjelp og støtte til nå de målene du setter deg faglig og sosialt. Sammen med deg skal vi skape læring og utvikling, og i dette samarbeidet ligger mulighetene dine til en spennende framtid.

Godt skolemiljø

Vi tror at et godt skolemiljø er helt vesentlig for at du skal kunne lære best mulig. Skolemiljøet er et felles ansvar som vi har sammen, både vi som er ansatt her og du som er her som elev!

Vi trenger deg som elev på laget, til å bidra til at du og dine venner og medelever trives på skolen og dermed også har motivasjon for å lære. Ditt bidrag til det sosiale og til læringsmiljøet er ikke noe mindre viktig enn det vi som jobber på skolen skal bidra med.

Derfor legger vi på Lena-Valle videregående skole vekt på godt skolemiljø, slik det også er presisert i Opplæringsloven. Et godt skolemiljø kjennetegnes av:

  • Respekt for alle
  • Trygghet for alle
  • Verdighet for alle, der alle er like mye verdt
  • Forståelse for hverandre
  • Nulltoleranse mot krenkende atferd

Alle bidrar

Alle vi som er ansatt ved Lena-Valle videregående, uavhengig av hvilken oppgave vi ellers har, er her for å støtte og hjelpe deg. Sammen med deg skal vi gjøre vårt, slik at du får muligheten til å lære gjennom et godt lærings­miljø og et godt og trygt sosialt miljø.

Som elev har du alle muligheter til å legge et godt grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv. Vi som jobber på skolen har en viktig oppgave der, og med din egen innsats som den siste, og ikke minst avgjørende, faktoren, så har vi de alle beste muligheter for å lykkes sammen.

Jeg håper du får et flott skoleår hos oss på Lena-Valle videregående skole!

Med vennlig hilsen

Astrid Solberg Bekken,
konstituert rektor

Til toppen