Grønt fokus

Alle avdelinger på Lena-Valle videregående skole er miljøfyrtårnsertifisert. Det innebærer at vi integrerer klima- og miljøtemaer i skolen på ulike måter. 

Arbeidet kan deles i tre: grønt fokus i fag, framtidsrettede løsninger og regionalt samarbeid.