Skolens ledelse

Lena-Valle videregående skole har en rektor og åtte avdelingsledere fordelt på ulike utdanningsprogram og oppgaver.

Skolens ledelse
Leder Lederoppgaver
Heidi Tokstad Rektor - pedagogisk og administrativt ansvar for skolen
Bjørn Åge Sæther Ansvar for IKT og skoleadministrative systemer
Kjetil Rosenvold Avdelingsleder for helse og oppvekst og teknisk avdeling
Gjertrud Kollandsrud Avdelingsleder for idrettsfag og studiespesialisering
Siv Kjersti Reppen Ansvar for elevtjenesten, internatet og avdeling for livsmestring
Elisabeth Rebne Avdelingsleder for økonomi, regnskap, renhold og kantine
Åge Flægstad Avdelingsleder naturbruk
Astrid Solberg Bekken Avdelingsleder naturbruk