Skoleferier og fridager

Det er felles skolerute for de videregående skolene i Innlandet.

Skolen kan i tillegg ha sine egne planleggingsdager/studiedager. Se i kalenderen på skolens forside. 

Skoleferier og fridager 2022/2023

Helligdager er ikke med i oversikten.

Skoleferier og fridager i Innlandet 2022/2023
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 15.08.2022
Høstferie Uke 41:
mandag 10.10.–fredag 14.10.2022
Fridag fredag 25.11.2022
Juleferie torsdag 22.12.2022–mandag 02.01.2023
Fridag fredag 03.02.2023
Vinterferie Uke 9:
mandag 27.02.–fredag 03.03.2023
Påskeferie mandag 03.04.–mandag 10.04.2023
Siste skoledag fredag 16.06.2023

Skoleruta i kalenderoppsett som PDF

Skoleferier og fridager 2023/2024

Helligdager er ikke med i oversikten.

Skoleferier og fridager i Innlandet 2023/2024
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 21.08.2023
Høstferie Uke 41:
mandag 09.10.–fredag 13.10.2023
Fridag fredag 24.11.2023
Juleferie mandag 25.12.2023–tirsdag 02.01.2024
Fridag fredag 02.02.2024
Vinterferie Uke 9:
mandag 26.02.–fredag 01.03.2024
Påskeferie mandag 25.03.–mandag 01.04.2024
Fridag fredag 10.05.2024
Siste skoledag fredag 21.06.2024

Skoleruta i kalenderoppsett som PDF

Skoleferier og fridager 2024/2025

Helligdager er ikke med i oversikten.

Skoleferier og fridager i Innlandet 2024/2025
Hendelse Dato
Første skoledag mandag 19.08.2024
Høstferie Uke 41:
mandag 07.10.–fredag 11.10.2024
Fridag fredag 29.11.2024
Juleferie mandag 23.12.2024–onsdag 01.01.2025
Fridag fredag 31.01.2025
Vinterferie Uke 9:
mandag 24.02.–fredag 28.01.2025
Påskeferie mandag 14.04.–mandag 21.04.2025
Fridag fredag 02.05.2025
Siste skoledag fredag 20.06.2025

 Skoleruta i kalenderoppsett som PDF