Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlige veien til generell studiekompetanse som du må ha for å studere ved høgskoler og universiteter. 

Klikk for stort bildeSpennende undervisning i gode klasserom Cathrine Dokken

Hvem passer studiet for?

Studiespesialisering passer for deg som er liker å arbeide med teoretiske fag. Du bør være samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert. Du bør også være interessert i kultur- og samfunnsforhold.

Hvilke fag kan du velge?

Første året (Vg1) har du bare fellesfag. I Vg2 og Vg3 skal du i tillegg til fellesfagene fordype deg i ett av to programområder: Programområdet for språk og samfunn og økonomi tilbyr programfag innenfor engelsk, psykologi, mediefag, politikk og sosiologi. Programområdet for realfag tilbyr full fordypning i matematikk, kjemi, biologi og fysikk.

I alle fag stilles det krav til selvstendighet, arbeidsinnsats og vilje til å arbeide systematisk, også med stoff som kan virke vanskelig ved første øyekast.

Programområdet for realfag

Er du nysgjerrig på sammenhenger i naturen? Bor det kanskje en liten naturforsker i deg? Programområdet for realfag vil gi deg anledning til å utføre eksperimenter, være med på ekskursjoner, og utføre beregninger innenfor fagene matematikk, kjemi, fysikk og biologi. Dyktige faglærere tar i bruk varierte metoder for at du skal få anledning til å lære på ulike måter. Laboratorieutstyret er helt nytt og tilpasset moderne undervisningsformer.

Programområdet for språk, samfunn og økonomi

Er du samfunnsengasjert? Opptatt av internasjonale forhold, andre kulturer? Lurer du på hva de ulike politiske partiene står for? Vil du lære mer om den engelskspråklige verden og engelsk som internasjonalt kommunikasjonsspråk?  Innenfor programområdet språk og samfunn vil du arbeide med større og mindre prosjekter, prøve deg som forsker, arbeide med ulike produksjoner innenfor mediefag, og besøke ulike samfunnsinstitusjoner. Det legges vekt på at du får arbeide på ulike måter, individuelt og i grupper.                                                                                                            

Programområdet for språk, samfunn

              Programområdet for realfag

Vg 2

Vg3

Vg 2

Vg3

Sosiologi og sosialantropologi

Politikk og menneskerettigheter

Kjemi 1

Kjemi 2

Medie- og info.kunnskap 1

Medie- og info.kunnskap 2

Biologi 1

Biologi 2

Internasjonal engelsk

Sam.faglig engelsk

R1

R2

 

Psykologi 1

Fysikk 1

Fysikk 2

 

Hvorfor velge studiespesialisering?

  • Studiespesialisering gir et bredt faglig grunnlag.
  • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til en lang rekke studier ved universiteter og høgskoler.  
  • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. 
  • Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
  • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter.

Eksempler på hva du kan bli:

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller journalist
  • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Har du spesielle framtidsdrømmer, så sjekk nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Antall timer i fellesfag

Fellesfag

Timer per uke   
(45 minutters enheter)

  Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk      3  3
Norsk  4 4 6 14
Matematikk  5   8
Naturfag  5    
Engelsk  5     5
Fremmedspråk  4 4   8
Samfunnsfag  3     3
Geografi  2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving  2 2 2 6
Sum fellesfag  30 15 15 60
Programfag  0 15 15 30
Totalt  30 30 30 90

 

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Til toppen