Om Lena-Valle vgs

Lena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca. 17 km fra Gjøvik.

Lena-Valle videregående skole har allsidige studieforberedende og yrkesfaglige tilbud med gode valgmuligheter i mange fag. Skolen har eget internat, kantine, gårdsbruk og egen skog, og er en stor og populær skole med nærmere 700 elever og 170 ansatte. Skolen har to skolesteder: avdeling Lena og avdeling Valle. Se video om skolens to avdelinger og lokaler:

 

Fem utdanningsprogram

Skolen har fem utdanningsprogram; studiespesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og naturbruk. Skolen har også voksenagronomopplæring.

Mange av elevene bor på hybel i Lena eller omegn, eller på internatet på Valle. 

Skolesteder, moderne lokaler og utstyrPresteseter - Klikk for stort bildePresteseter Lena-Valle

I tillegg til de to skolestedene avdeling Lena og avdeling Valle, foregår mye av undervisningen i naturbruk på Presteseter på Reinsvoll, hvor gårdsbruket ligger.

Lena-Valle videregående skole har gode teorirom, spesialrom, moderne verksteder og øvingsarenaer med oppdatert utstyr både for teoretiske- og praktiske fag. Eksempler på nytt og moderne utstyr som skolen har er: pasientsimulator, hogstmaskinsimulator, lastebilsimulator, vogntog, truck, gravemaskin, skurtresker, traktor med GPS og egen sprøytekabin for billakkering.

Utbygginger

På Valle og Presteseter ble det i perioden 2016–2020 gjennomført en omfattende utbygging og rehabilitering av bygningsmassen. Skolen fikk nye, moderne bygninger for husdyrundervisning i naturbruk (ku, gris, sau), ridehus, anleggsgartnerhall og andre undervisningsrom. To nye internatbygg er bygd og står/sto klare til skolestart i august 2020. 

Biogass

På Presteseter gård er det også et biogassanlegg som komposterer ku og grisegjødsel. Da dannes metangass som brukes til energiproduksjon (varmt vann og elektrisitet), mens bioresten bruke som gjødsel til planteproduksjonen. Det er gjennomført et lite forskningsprosjekt for å se om det er aktuelt å blande inn løk til husdyrgjødsla. Les rapporten (PDF, 817 kB).

Treningsfasiliteter og bibliotek

Skolen samarbeider med Østre Toten kommune og Østre Toten idrettspark slik at elevene har tilgang til ulike treningsfasiliteter som Totenhallene og fotballanlegg. Lena-Valle vgs har et godt bibliotek i samarbeid med Østre Toten folkebibliotek.

Til toppen