Om Lena-Valle vgs

Lena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca. 17 km fra Gjøvik.

Lena-Valle videregående skole har allsidige studieforberedende og yrkesfaglige tilbud med gode valgmuligheter i mange fag. Skolen har eget internat, kantine, gårdsbruk og egen skog. Mange av elevene bor på internatet på Valle eller på hybel i Lena eller omegn. 

Lena-Valle er en stor og populær skole med 615 elever og 170 ansatte. Skolen har tre skolesteder: avdeling Lena avdeling Valle og avdeling Presteseter.

Se video om avdeling Lena og avdeling Valle med lokaler

Fem utdanningsprogram

Skolen har fem utdanningsprogram:

  • studiespesialisering
  • idrettsfag
  • teknikk og industriell produksjon
  • helse- og oppvekstfag
  • naturbruk

Skolen har også voksenagronomopplæring.

Skolesteder, moderne lokaler og utstyr

I tillegg til de to skolestedene avdeling Lena Presteseter - Klikk for stort bildePresteseter Lena-Valle og avdeling Valle, foregår mye av undervisningen i naturbruk på Presteseter på Reinsvoll, hvor gårdsbruket ligger.

Lena-Valle videregående skole har gode teorirom, spesialrom, moderne verksteder og øvingsarenaer med oppdatert utstyr både for teoretiske- og praktiske fag.

Eksempler på nytt og moderne utstyr som skolen har er: pasientsimulator, hogstmaskinsimulator, lastebilsimulator, vogntog, elektriske trucker, gravemaskin, skurtresker og traktor med GPS - teknologi for presisjonsjordbruk.

Utbygginger

På Valle og Presteseter ble det i perioden 2016–2020 gjennomført en omfattende utbygging og rehabilitering av bygningsmassen.

Skolen fikk nye, moderne bygninger for husdyrundervisning i naturbruk (ku, gris, sau),ridehus, anleggsgartnerhall og andre undervisningsrom. To nye internatbygg er bygd og står/sto klare til skolestart i august 2020. 

Biogass

På Presteseter gård er det også et biogassanlegg som fermenterer (anaerob nedbrytning) ku og grisegjødsel. Da dannes metangass som brukes til energiproduksjon (varmt vann og elektrisitet), mens bioresten bruke som gjødsel til planteproduksjonen.

Det er gjennomført et lite forskningsprosjekt for å se om det er aktuelt å blande inn løk til husdyrgjødsla. Les rapporten om løkbiogass (PDF, 817 kB)

Treningsfasiliteter og bibliotek

Skolen samarbeider med Østre Toten kommune og Østre Toten idrettspark slik at elevene har tilgang til ulike treningsfasiliteter som Totenhallene og fotballanlegg.

Lena-Valle vgs har et godt bibliotek i samarbeid med Østre Toten folkebibliotek.