Voksne som vil bli agronomer

Nytt kull voksenagronomer med lærere og gjester - Klikk for stort bildeNytt kull voksenagronomer med lærere og gjesterDenne uka startet 18 voksne på et nytt kull voksenagronomutdanninga på Lena-Valle videregående skole. 

Nytt kull voksenagronomer i festsalen på Valle - Klikk for stort bildeNytt kull voksenagronomer i festsalen på Valle Morten Kleven De tar et deltidsstudium 2021-2023. Skolestarten blir markert på Lena-Valle videregående skole, avdeling Valle - festsalen kl 1800 tirsdag kveld.  De nye studentene kommer fra Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, Lillehammerregionen, Hadeland og Gjøvikregionen og Valdres.

Totalt har skolen hatt 322 voksne som har deltatt på dette tilbudet. De voksne kommer fra hele tidligere Oppland. I gjennomsnitt er 49 % kvinner av dem som er tatt inn på kursene. Gjennomsnittsalderen i årets kull er 33,6 år.

Til å ønske dem lykke til med studiet var bl.a. Mari Gjestvang som er politisk leder i Innlandet fylkeskommune for kompetanse og tannhelse. Andre gjester var Randi Hasvoldseter fra Oppland Bonde og småbrukarlag og Bjørnhild Kihle fra Innlandet Bondelag.

Utdanninga er et modulbasert deltidstilbud over to år der studentene har sju 2-dagerssamlinger pr studieår, samt en del kveldssamlinger, oppgaveinnleveringer, veiledning av og tilbakemeldinger fra faglærer. De fleste samlingene er lagt til Lena-Valle vgs, mens noen få samlinger foregår andre steder.  Første ordinære samling er torsdag og fredag 2. og 3. september – modul planteproduksjon.

Lærerne ved naturbruksskolene i tidligere Oppland har utviklet dette modultilbudet. Modulene er disse: Plantefag, husdyrfag, skogbruk og utmark, økonomistyring, bygning, teknikk, energi og klima og næringsutvikling. Noen av samlingsdagene er praktisk rettet. Det gjelder bl.a. praktisk bruk av traktorer og maskiner, pløying/jordbearbeiding, husdyrhold og praktisk skogbruk.

Innlandet fylkeskommune har også ansvaret for et nasjonalt prosjekt av Landbruks- og matdepartementet. Prosjektet startet i 2018 og skal gjøre voksenagronomutdanningen enklere å ta for folk i hele landet med bruk av digitale ressurser og løsninger. Mange skoler er deltakere i prosjektet, deriblant Lena-Valle videregående skole som har en sentral rolle som pilotskole i å teste ut slike nye ressurser og løsninger. Prosjektet er finansiert med midler over jordbruksavtalen og fortsetter også dette skoleåret.

Til toppen