Stortingsvalget 2021

Det har vært godt oppmøte ved forhåndsstemmingen på Lena-Valle videregående 2. og 9.september. 

forhåndsstemming - Klikk for stort bildeforhåndsstemming Mari Anne Frydenberg

Det er gjennomført forhåndsstemming til stortingsvalget 2021 ved Lena-Valle videregående 2. og 9. september 2021. Til sammen har cirka 106 elever stemt over disse to dagene, og det er i tillegg sendt mange stemmer til andre kommuner. forhåndsstemming - Klikk for stort bildeforhåndsstemming Mari Anne Frydenberg

Det er i år på grunn av koronasituasjonen oppfordret til at så mange som mulig forhåndsstemmer, for å unngå for stor pågang i valglokalene på valgdagen.forhåndsstemming - Klikk for stort bildeforhåndsstemming Mari Anne Frydenberg

Østre Toten kommune sier det ønskelig at samarbeidet med Lena-Valle videregående fortsetter også ved fremtidige valg, da de er veldig godt fornøyd med samarbeidet.

Østre Toten kommune sender i tillegg en stor takk til elevene ved  linja politikk og menneskerettigheter på Lena-Valle videregående skole som har vært til god hjelp ved gjennomføringen av forhåndsstemmingen.

Til toppen