Skolestart fra 13. mai 2020

Skolene åpner mer og mer og her finner dere nyttig informasjon, og tydelige smittevernregler.Klikk for stort bildeLena-Valle vgs avdeling Valle

Velkommen tilbake til skolen! Nå får vi lov til å åpne opp delvis med undervisning på skolen for alle. Hver enkelt klasse vil få sin egen plan for når de skal være på skolen og når de skal ha nettundervisning. Dette vil nok variere en del, avhengig av klassens størrelse og hvor komplisert timeplanen er. Vi må få dette til uten å bryte med smittevernsreglene.

Kantinene er åpne med redusert tilbud og med strenge smitteverntiltak. 09-13 på avd. Lena og 09-14 på avd. Valle.

Klikk for stort bildeLena-Valle vgs avd. LenaDetaljene om når du og din klasse skal møte på skolen vil komme fra kontaktlærer eller avdelingsleder!

Skolebussene har redusert kapasitet. Har du alternative måter du kan komme deg på skolen på, vil det være en fordel for deg selv og for andre som trenger buss.

Det aller viktigste for at vi skal kunne få til dette og kunne ta dere imot på skolen fram mot sommeren, er at alle elever og ansatte passer på å følge smittevernreglene. De 3 viktigste punktene er:

 1. Er du frisk skal du på skolen
 2. Du skal vaske hendene med såpe og vann ofte
 3. Du skal holde avstand

Dette er beskrevet litt mer detaljert i smittevernrutinen, men er allikevel en kortversjon av alle tiltakene vi gjennomfører som virkelig hjelper.

Vi gleder oss til en litt mer normal hverdag med elever på skolen og i klasserom. En del nettundervisning må dere allikevel regne med, siden vi ikke har mange rom som kan ta fulle klasser der alle sitter med 1 m mellomrom ...

DU SKAL PÅ SKOLEN HVIS DU ER FRISK

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
 • Klikk for stort bilde Er du usikker må du kontakte egen fastlege

DU SKAL VASKE HENDENE MED SÅPE OG VANNKlikk for stort bildeVaske hendene

 • Vask hendene før første time, når du bytter klasserom, før og etter mat, før og etter toalettbesøk og før du går hjem
 • Vask hendene grundig i minst 20 sekunder

DU SKAL HOLDE AVSTAND

 • Faste plasser i klasserommet. Hold deg til den.
 • Minst 1 m avstand til de rundt deg i timen (og ellers)
 • Hold til høyre når du går i korridorer. Prøv å holde 1 m avstand.
 • Hold avstand også når du handler i kantina. Spis gjerne på plassen din i klasserommet.
 • Sitter du i kantina så ikke sett bordene nærmere hverandre og ikke sett dere flere rundt bordet enn det det er klargjort til
 • Hold avstand også når dere er ute, gjerne 2 m
 • Hold avstand også i fritida
 • Hvis du ikke klarer å holde god avstand og noen du har vært nært opptil blir syk av covid19 så risikerer du å måtte gå i 10 dagers karantene, OG at du og folk du omgås blir syke ☹

  Skolens felles smittevernregler sendes ut til alle elever og alle ansatte.  Les dem grundig. I tillegg til dem er det noen programområder som har tilleggsregler som gjelder verksted, spesialrom og spesielle aktiviteter i undervisningen. Også internatet har noen egne regler.

  Hvis du ikke følger smittevernreglene og heller ikke skjerper deg når du får beskjed om det, så vil det kunne få følgende konsekvenser:

 • Anmerkning (kan påvirke atferdskarakteren) siden du ikke følger skolens anvisninger
 • Hvis det ikke er hjelper er neste:

 • Hjemsending for resten av skoledagen, siden du utsetter andre for risiko.
  1. Hvis det er mulig kan du koble deg på undervisningen via nettet, men det er ikke alltid lagt opp til detKlikk for stort bildeNils-Fredrik Pedersen
  2. Hjemsending er også en form for anmerkning som kan medføre nedsatt karakter i atferd

Velkommen tilbake!

På vegne av alle oss som jobber på skolen

Nils-Fredrik
Rektor

 

FELLES RUTINER FOR SMITTEVERN PÅ SKOLEN – elever og ansatte – fra 12.5.20

Hvis vi skal unngå å måtte stramme inn på skoletilbudet igjen, må alle gjøre sitt beste for å følge disse reglene både på skolen og i fritiden.

NÅR SKAL DU PÅ SKOLEN?

 1. Elever og ansatte skal komme på skolen:
  1. Når de ikke har symptomer på sykdom.
  2. Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  3. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.
  4. Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
 2. Disse skal ikke komme på skolen:
  1. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  2. Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge.
  3. Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge
  4. Elever eller ansatte som bor sammen med andre med sterkt nedsatt immunforsvar eller tilsvarende skal kontakte egen fastlege for å få svar på om de kan møte på skolen.
 3. Hvis man får symptomer mens man er på skolen:
  1. Varsle skolens ledelse og helserådgiver.
   1. Ledelsen varsler renholdsleder for rengjøring av klasserom/toaletter/o.l. den syke har oppholdt seg på.
  2. Helserådgiver har munnbind den antatt syke skal bruke dersom man ikke kan holde minst 2 m avstand til andre.
  3. Den antatt syke skal reise hjem så snart det er mulig. Foresatte til elever skal informeres og sørge for henting. Inntil man blir hentet skal man oppholde seg ute eller på et eget rom og holde minst 2 m avstand til andre. Elever på internatet kan ved behov oppholde seg på rommet sitt til de blir hentet.

 

GRUNNLEGGENDE HYGIENE:

 1. Vask hendene minst 20 sekunder med såpe før du går til første time, før og etter matpause, når du bytter klasserom og før du drar hjem. I tillegg etter toalettbesøk, kontakt med dyr, etter uteaktiviteter/ aktiviteter med dyr og ellers ved behov. Bruk hånddesinfeksjonsmiddel hvis såpevask ikke er mulig.
  1. Aktuelle faglærere er ansvarlige for at håndvask gjennomføres og at det blir satt av nok tid.
  2. Første dag elevene er på skolen skal første lærer de har vise korrekt håndvask med dem.
 2. Dekk nese og munn med et papirlommetørkle eller bruk til nød albuekroken når du nyser
 3. Gjør rent felles utstyr/verktøy du har brukt, før du legger det bort. Dette gjelder også rengjøring i arbeidsmaskiner o.l.
  1. Rengjøringsutstyr skal være tilgjengelig der det vil være behov.
 4. Gjør rent personlig utstyr/verktøy før du går hjem.

 

GRUNNLEGGENDE ATFERD

 1. Hold minst 1 m avstand til medelever og ansatte unntatt når undervisningen krever noe annet. Sørg for ekstra håndhygiene i slike tilfeller.
  1. Ved behov for spesielt tett personkontakt (for eksempel på helsefag) vil det være egne fagbaserte tiltak for å beskytte mot smitte.
 2. Følg «høyreregelen» i korridorene for å unngå for mye nærkontakt (gå på høyre side)
 3. Husk avstandsregelen også når du skal inn og ut av klasserom og generelt på vei gjennom skolen og i friminutt/pauser.
 4. Hold minst 1 m avstand også i pauser og på vei til og fra skolen og i fritida. Unngå trengsel ved inngangen. Gå i størst mulig grad inn på skolen gjennom den inngangen som er nærmest lokalet du skal møte til undervisningen i (du får beskjed av kontaktlærer).
 5. Vær ekstra nøye med håndvask etter toalettbesøk. Toalettene vaskes hyppigere enn normalt.
  1. Meld fra hvis du mener det trengs ekstra rengjøring.
 6. Kantina har begrenset åpningstid og begrenset tilbud. Det er også redusert plass for elever.
  1. Følg avstandsreglene både når du handler og når du ev. sitter ved et bord.
  2. Internatelever har faste plasser i kantina
  3. Betal med kort, ikke kontant.
  4. Ikke del mat eller drikke med hverandre.
  5. Du kan spise mat på din faste plass i klasserommet i pauser.
 7. Dører i fellesarealer o.l. som ikke må lukkes, skal stå åpne for å begrense behov for å ta på og for å vaske dørhåndtak.
  1. Bruk i utgangspunktet den inngangsdøra nærmest klasserommet du skal til.

 

KLASSEROM OG VERKSTEDER

 1. Alle undervisningsrom har enten håndvask med såpe eller/og tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel på eller rett utenfor klasserommet. Obligatorisk krav til håndvask står under «grunnleggende hygiene».
  1. Vask med såpe og vann er klart best smittevern
  2. Vask hendene slik det kreves i rutinen og av skolens ansatte.
  3. Hold nødvendig avstand når du skal vaske hendene og når du venter på tur.
 2. Du skal ha fast plass i klasserom.
 3. Rengjøring av klasserom, verksteder m.m. som er tatt i bruk har hovedfokus på berøringspunkter.
  1. For rom som brukes av flere grupper i løpet av dagen, vil hyppighet på renhold øke
 4. For å få nok avstand mellom elever i klasserom vil du ofte bruke andre rom enn det som står på timeplanen. Vi skal ha så få rombytter i løpet av dagen som mulig.
 5. Hvis du har sittet ved en pult skal stolen bli stående på gulvet når du forlater klasserommet, slik at renholderne vet hvilke pulter som har vært i bruk.

GENERELL INFO

 1. Renholdere og vaktmestere har fått egne instrukser for å sørge for forsterket renhold på klasserom og verksted som er i bruk og i felleslokaler, påfyll av såpe, papir, håndsprit osv. Dette baseres på skriftlig detaljplan fra avdelingsleder.
  1. Renholdsleder har tilgang på oversikten som viser hvilke rom og verkstedet som er planlagt brukt hver enkelt dag.
 2. Undervisning som foregår over flere timer/økter kan med fordel justere pausene slik at de ikke er samtidig med alle andre og dermed redusere antall elever utenfor klasserommene.
 3. Elever som ikke overholder smittevernreglene og som ikke retter seg etter pålegg fra skolens ansatte, vil kunne bli sendt hjem fra skolen.

 

SPESIELT FOR INTERNATELEVER

 1. Internatbygninger:
 • Elever må desinfisere hender når de går inn og ut av internatet
 • Elever skal ikke ha andre elever inn på sine rom
 • Elever som ønsker felles samvær skal være utendørs eller med god avstand til hverandre i kantina. Alle fellesrom er stengt.
 • Elever som blir syke forkjølelse/feber, skal gi beskjed til Mona umiddelbart og reise hjem snarest mulig. Foresatte må hente dem. Ikke bruk offentlig transportmiddel.

Elever som blir syke må oppholde seg på eget rom til de blir hentet av foresatte. Mat serveres på rommet og eleven får egen dusj/WC som vaskes i etterkant.

 • Forsterkete hygienetiltak etter avtale med renholdsleder
 • Viktig at elever forholder seg til internatreglene og ekstra korona tiltak på skolen.
 1. Kantinedrift for internatelever på avd. Valle:
 • Ingen buffet servering og all mat pakkes inn
 • Elever lager egen matpakke til lunsj. Husk hygienereglene!
 • Middagen serveres porsjonsvis
 • Det skal vaskes godt etter hvert måltid og elevene må vaske/desinfisere hender når de går inn og ut av kantina
 • Elever skal holde god avstand til hverandre og ha begrensede grupper samtidig under måltider. Internatelevene har faste plasser.

FAGSPESIFIKKE TILTAK PÅ PROGRAMOMRÅDENE

 1. På hver avdeling vil det ved behov bli informert om spesielle hygienetiltak tilpasset den aktiviteten/undervisningen som skal skje. Følg instruksen fra læreren.
  1. Gjelder i hovedsak verksted og andre spesialrom og i tillegg undervisningsaktiviteter der man ikke kan unngå å komme nærmere hverandre enn 1 meter.

Se også Smitteveilederen for videregående skole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Til toppen