Skoleavslutning for Vg3-elever

Utdeling av karakterseddel til Vg3 Idrett - Klikk for stort bildeUtdeling av karakterseddel til Vg3 IdrettI går kveld var det skoleavslutning for Vg3-elever. De fleste fra studieforberedende klasser og en klasse Vg3 Landbruk som gir agronomkompetanse.

På grunn av koronasituasjonen var denne kvelden delt i tre puljer Først ut var Vg3 Studiespesialisering som de som var samlet i Totenhallen med elever, lærere og foresatte. På den måten var det mulig å holde god avstand, og alle ble bedt om å ha på hånddesinfeksjonsvæske. Utdeling av karakterer til Vg3 Studiespesialisering - Klikk for stort bildeUtdeling av karakterer til Vg3 Studiespesialisering Christian Meyer Avdelingsleder Gjertrud Friis Kollandsrud var kveldens konferansier. Starten på sermoniene begynte med polinese, som ble innøvd på forhånd takket være tidligere lærer Tore Lauvdal. Til slutt i selve sermonien var det utdeling av karakterutskrifter. Kontaktlæreren leste opp ett og ett navn, men rektor delte ut karakterene. Selve vitnemålet får elevene tilsendt noe seinere. Etter sermonien med taler og underholdning gikk elever og foresatte ut og tok bilder av elever og klasser. Vg3 Studiespesialisering ble fotografert etter avslutningssermonien i Totenhallen - Klikk for stort bildeVg3 Studiespesialisering ble fotografert etter avslutningssermonien i Totenhallen Christian Meyer

Neste pulje besto av Vg3 Idrett og Vg3 HASK (Helsefagarbeider med studiekompetanse). Sermonien besto i en festtale av Hans Olav Lahlum. Han la stor vekt på at elevene som er ferdige på videregående er svært heldige som er oppvokst i en tid med gode rettigheter for alle, ikke minst at likestillingen mellom kjønnene har kommet langt. Videre at ungdommen bør velge ut fra interesse, og han brukte seg selv som eksempel, Han valgte historie til tross for at han ble frarådet å studere det, og samtidig ga han eksempler på at han har lykkes temmelig godt økonomisk med sitt valg.

Festtaler Hans Olav Lahlum og rektor Nils-Fredrik Pedersen - Klikk for stort bildeFesttaler Hans Olav Lahlum og rektor Nils-Fredrik Pedersen Morten Kleven Etter Lahlum var det underholdning ved Thor Even Johansen. Han sang to egenkomponerte sanger om bl.a. det å sette mål i et parforhold, og det at det er lov å prøve og ikke nødvendigvis lykkes med alt med en gang. Thor Even synger på Toten-dialekt og synger med kraft og innlevelser. Han er ansatt på skolen som elevassistent.

Siste pulje ut var Vg3 elever fra naturbruk og avdeling Valle med Vg3 Landbruk og Vg3 Studieforberende naturbruk. Som de andre fikk de høre Lahlum og sanger av Thor Even, også som de andre fikk de høre rektor Nils-Fredrik Pedersens tale til elevene. Han mente at elevene Thor Even Johansen - Klikk for stort bildeThor Even Johansen Morten Kleven hadde fortjent karakterer i flere fag en det de får på vitnemålet. To nye "fag" elevene har fått mye kompetanse i et smittevern, mens det andre er å arbeide med skole hjemmefra digitalt i bl.a. Teams og løse oppgaver selvstendig på egenhånd.

Russepresident Martin Paulseth fra naturbruk og Valle holdt også tale. Han fortalte om hvor usikker han var når han startet på Vg1, men at han og med elevene ble ganske snart godt kjent. Nå følte han at de som hadde gått sammen i tre år var blitt en stor familie og at han satte stor pris på denne familien. 

For alle tre puljene ble alle ønsket en riktig god sommer!Vg3 Landbruk - Klikk for stort bildeVg3 Landbruk Morten Kleven

 

 

 

 

 

Vg3 Studieforberedende naturbruk - Klikk for stort bildeVg3 Studieforberedende naturbruk Morten Kleven

Til toppen