Rødt nivå uke 1 og uke 2

PAvdeling Lena - Klikk for stort bildeAvdeling Lenalaner for uke 1 & 2 i 2021, med noe nettundervisning og noe undervisning på skolen

Rødt trafikklys på Lena-Valle vgs. i uke 1 og uke 2 (tirsdag 5.1. til og med fredag 15.1.)

FELLES:

 

Elevtjenesten

Elevtjenesten er tilgjengelig på skolen og kan også kontaktes på telefon eller epost av elever som ønsker noen å prate med og av ansatte som er bekymret for elever og vil at de skal kontaktes.

IKT 

For teknisk og annen assistanse; Bruk Teams (: Kanalen «IKT for elever» i inforommet) eller epost

  • Elever som har utfordringer med nettilgang hjemmefra kan kontakte avdelingsleder for programområdet sitt, så vi kan få sett på løsninger.

Kantinedrift

Kantina på avd. Valle. Alle kan handle, men å sitte der er kun lov for elever som bor på internatet (faste plasser)

Kantina på avd. Lena: Uke 1: Stengt. Uke 2; Åpent

Tirsdagsmiddag for hybelboere avlyses både 5. og 12. januar

Tilbudet og servering tilpasses smittevernreglene og at antall elever på skolen hver dag er redusert.

YFF og utplassering

I all hovedsak forventer vi at utplassering i bedrifter/institusjoner kan gjennomføres som planlagt.

 

HOVEDPLANER FOR DE ENKELTE PROGRAMOMRÅDER

 

Livsmestring

Egen plan for den enkelte elev

 

Naturbruk, avd. ValleAvdeling Valle fra lufta - Klikk for stort bildeAvdeling Valle fra lufta Trond Nordraak

 

UKE 1

Vg1: Nettundervisningg

  • Liten gruppe på skolen fredag 8.1. (får egen info)

Vg2: På skolen tirsdag -fredag

Vg3:

  • 3NAB: På skolen tirsdag-fredag
  • 3LBR: Teams på tirsdag, onsdag parti 3 på skolen, tors-fre alle på skolen

Voksenagronom: Nettundervisning

 

UKE 2

Vg1: På skolen hele uka

Vg2: YFF-uke. Realfag på skolen

Vg3: På skolen hele uka

 

Helse og oppvekstfag inkludert HASK

Tirsdag 5.1.: Alle har nettundervisning

Deretter; Egen plan for når hvilken klasse er på skolen og hvilken har nettundervisning.

3HASK; Nettundervisning i uke 1 og mandag i uke 2. YFF som planlagt i uke 2 og 3.

 

Teknisk avdeling (TIP, TKJ, AMK, TRL)

UKE 1

Vg1 – tirsdag 5.1. nettundervisning, egen plan fra onsdag 06.01

Vg2 – nettundervisning hele uka

 

UKE 2

Egen plan for når hvilken klasse er på skolen og hvilken har nettundervisning

 

Studiespesialisering og Idrettsfag

Tirsdag 5.1.: Alle har nettundervisning

Deretter; Egen plan for når hvilken klasse er på skolen og hvilken har nettundervisning.

OBS:

Planer for programområder og klasser lages i løpet av mandag 4.1. og sendes ut fortløpende til berørte ansatte og til klassene. K-lærere bidrar til å dele informasjonen.

 

Nils-Fredrik Pedersen
Rektor

Til toppen