Produksjon av videofilmer for landbruksopplæring

Denne våren er Lena-Valle vgs involvert i videoopptak med tema planteproduksjon.Kornstripe - Klikk for stort bildeKornstripe

Videoopptak av laglig jord - Klikk for stort bildeVideoopptak av laglig jordDe siste ukene er det gjennomført opptak på Lena-Valle videregående skole, i Kolbu i Østre Toten og på Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Videoene blir produsert til prosjektet digitalisering av voksenagronomutdanningen i landet av SELL (Senter for livslang læring som en del av Høgskolen i Innlandet). Prosjektet er finansiert av LMD (Landbruk og matdepartementet) med midler fra jordbruksoppgjøret.Christoffer Stenberg leter etter kornspirer - Klikk for stort bildeChristoffer Stenberg leter etter kornspirer

Laglig jord og korndyrking

Johs Dyste viser fram såing av kålrot - Klikk for stort bildeJohs Dyste viser fram såing av kålrotI de første opptakene ble det sett nærmere på om jorda var laglig for å starte med våronn, jordarbeiding og såing av korn eller andre vekster. Faglærer Christoffer Stenberg viste og fortalte om jordas egenskaper med spade og det å kjenne på jorda med egne hender. Fotograf Jon Olav
Nordskog fra SELL gjorde opptakene. Deretter viste Christoffer fram både en ferdig sådd åker og gjennomførte såing av et jorde som nettopp var laglig.

Videoer som supplement til praktisk undervisning

Såing av kålrot i Kolbu  - Klikk for stort bildeSåing av kålrot i Kolbu Utfordringen med undervisning i praktisk plantedyrking er at våren er travel i jordbruket, og at det ofte ikke passer med en timeplan. Dessuten er det ikke skole i store deler av vekstsesongen. Ved å lage videofilmer av en del strategiske grep i plantedyrkingen vil det kunne brukes som et supplement til den praktiske undervisningen.

Gras- og kålrotdyrking

Foruten korndyrking skal det produseres videoer om grasproduksjon, bl.a. på Senja videregåendeFresing øverst i jordlaget og tilsetting av fermentblanding - Klikk for stort bildeFresing øverst i jordlaget og tilsetting av fermentblanding skole, og kålrotdyrking skal Voss videregående skole arbeide med.

En del opptak av kålrotdyrking er allerede gjort hos gardbruker Even Ellingsen i Kolbu i Østre Toten. Arbeider ledes av Toten kålrotpakkeri og Johs Dyste. Arbeidet er profesjonalisert på den måten at de bruker GPS styring av traktor og såmaskin, og det brukes nettingduk for å holde skadeinsektene unna kålrotplantene.

Jordhelse og regenerativt jordbruk

På Kalnes videregående skole i Sarpsborg er det gjort opptak av metoder for å drive jorda med vektlegging av jordhelse, såkalt regenerativt jordbruk. Sentralt for regenerativt jordbruk er å øke fruktbarheten (jordhelse) i jorda og binde karbon til jorda.

Blanding av ferment i store tanker - fra venstre Gunnar Line, Jon Olav Nordskog og Henrik Grøndalen - Klikk for stort bildeBlanding av ferment i store tanker - fra venstre Gunnar Line, Jon Olav Nordskog og Henrik GrøndalenGunnar Line er en av lærerne som arbeider med dette, bl.a. sammen med gardsbestyrer Henrik Grøndalen som tidligere Valle-elev. De viste fram et jorde som hadde plantedekke gjennom vinteren. Det ble frest opp i 2-4 cm dybde nå på våren hvor en samtidig blander inn i jorda en fermentblanding, bestående av gjæret melkesyrebakterier, tangmel, salt, melasse, kalk og eventuelt en urteblanding. Hensikten er å bygge mer humus, bedre forholdene for jordbiologien, og dermed øke avlingene og kvaliteten.Ferdig ferment - Klikk for stort bildeFerdig ferment

Videoene ferdig til høsten

Arbeidet administreres av SELL sammen med lærere og ansatte på Senja, Voss, Kalnes og Lena-Valle videregående skoler. Opptakene gjøres denne vekstsesongen i flere omganger. Planen er å videoene med tilknyttet fagstoff ferdig i høst. Prosjektet har et samarbeid med NDLA (Nasjonal digital læringsarena) om få flere digitale læremidler ut på denne plattformen. Tidligere videoer om husdyrproduksjoner kommer trolig ut først, deretter kommer de nye om planteproduksjoner. På den måte vil de etter hvert bli tilgjengelig for lærere og elever som arbeider med landbruksutdanning.

Til toppen