OPPDATERTE SMITTEVERNTILTAK ETTER PÅSKE

Avdeling Lena - Klikk for stort bildeAvdeling LenaSkolen følger smitteveilederen for gult trafikklys inntil annet blir bestemt

Avdeling Valle - Klikk for stort bildeAvdeling ValleSkolen har justert smitteverntiltak både for skoledrift og internatdrift i forbindelse med at det er kommet noen mindre endringer på smitteveilederen fra Udir, som er den skolen skal forholde seg til. I tillegg har vi sett på tiltakene våre opp imot dagens retningslinjer for Østre Toten kommune og drøftet hva som bør gjøres annerledes der med smittevernteamet i kommunen.

Skolen følger smitteveilederen for gult trafikklys inntil annet blir bestemt av kommuneoverlegen eller fylkeskommunen.

Oppdatert plan og et eget skriv til alle elever og til alle ansatte er lagt ut lett tilgjengelig i Teams. Elever oppfordres til å dele denne informasjonen med foresatte.

Munnbindbruk er for tiden obligatorisk på skolebussene, og elever som bruker skoleskyss og har behov for munnbind, får det gratis av skolen. Det skal allerede ha blitt delt ut til aktuelle elever som var på skolen på fredag før påske. Utdelingen fortsetter etter ferien.

Følg smittevernreglene som gjelder i din kommune. 

Hilsen

Rektor

Til toppen