NY informasjon - UKE 13 til elever

Nytt fra rektor 25.mars, om stenging av skolen til etter påske, avlysning av skriftlig eksamen, m.m.

Klikk for stort bildeRektor Nils-Fredrik PedersenNytt om skolestenging uke 13 - 25.mars 2020

Til alle elevene på Lena-Valle vgs. og deres foresatte.

Da er det blitt offisielt at vi ikke kommer i gang med normal skole før tidligst etter påske. Vi håper at korona-tiltakene blir litt lettere da, og kanskje vi får lov til å komme i gang helt eller delvis med undervisning igjen. Mange av dere melder tilbake at dere savner skolen, og ikke bare det sosiale men til og med lærere og vanlige skoletimer i klasserom og i verksted. Jeg kan fortelle at lærerne savner dere også!

Skole på nettet

Så langt har vi gode tilbakemeldinger fra dere elever og lærere. Dere er flinke til å møte opp til nettundervisningen og lærerne mener de klarer å skaffe seg nødvendig vurderingsgrunnlag for alle elevene som gjør det som skal gjøres og deltar via nettet. De to største utfordringene vi ser ut til å ha er å

 1. Justere mengden av arbeidsoppgaver og slikt, slik at det ikke blir for slitsomt for dere som sitter hjemme
 2. Finne gode opplegg i praktiske fag hvis dette skal vare enda lenger enn over påske …

Lærerne prøver å finne gode løsninger, og hittil har lærerne i praktiske fag i stor grad funnet gode oppgaver til elevene sine, enten teoretiske eller praktiske ting man kan gjøre hjemmefra, og jeg hører også fra både elever og lærere at det har begynt å bli litt bedre med arbeidsmengden også. Vi får huske på å snakke sammen og fortsette å finne brukbare løsninger.

Følge smittevernreglene

For at skolestengingen ikke skal vare lenger enn nødvendig, så ber jeg deg om å holde deg til smittevernreglene. Det må du og dine foresatte prioritere. Unngå å møte venner fysisk så langt det er mulig, og er det ikke til å unngå, så bare et par av gangen og med god avstand. Utviklingen i antall smittede og antall i karantene er viktige tall når myndighetene vurderer tiltakene.

Men samtidig håper jeg du tar ansvar for klassekameratene dine! Særlig nå er det viktig at alle blir inkludert og får være med på det som skjer sosialt via sosiale medier. Elever som går på videregående skole mener jeg har vokst fra å stenge andre ute bevisst eller ubevisst! Gi alle et sted å være på nett også. Jeg håper dette er et unødvendig avsnitt, men når man følger med på økningen av barn og unge som kontakter krisetelefoner og lignende, så tenker jeg at det er lurt å minne deg og dere om denne utfordringen også.

Hvordan går det med deg og har du det?

På slutten av denne uka eller tidlig i neste vil vi prøve å få sendt ut en liten Forms-undersøkelse for å høre hvordan det går med deg faglig og litt sosialt, slik at vi har noen tilbakemeldinger vi kan dele med lærerne og bruke senere. Men husk å kommuniser med lærerne dine underveis, hvis du har noe du ønsker å si i fra om eller bare fortelle.

Praktisk info

Vi har ellers noe praktisk informasjon til dere:

1. Eksamen

 1. Alle skriftlige eksamener i videregående skoler er avlyst. Utdanningsdirektoratet gjør unntak slik at vitnemålene er gyldige også uten eksamen. Når det gjelder andre typer eksamener (muntlige, praktiske, tverrfaglige …) kommer det informasjon etter påske. Det blir sikkert avhengig av hvor lenge de viderefører skolestengingen.  
  1. Skriftlige privatisteksamener er ikke endelig bestemt om kan gjennomføres enda. Når det gjelder ny  og utsatt eksamen har vi ikke hørt noe.

2. Praktiske fag

 1. Problemet med opplæring og eksamen i praktiske fag er et nasjonalt problem. Innlandet fylkeskommune har hatt dette oppe på rektormøte. Vi håper (og tror) at det kommer noen nasjonale retningslinjer på det også, hvis skolestengingen fortsetter etter påske. Hva ev. vi på skolen kan gjøre lokalt, må vi se på når vi vet når skolestengingen er over.

3. Skyss

Trenger du skyss til YFF/Utplassering og verken busser eller andre muligheter er på plass:Kontakt skolen så skal vi hjelpe deg med å få en løsning i samarbeid med Innlandstrafikk. 

4. Fravær

Udir har bestemt at fravær nå ikke skal telle (det er vanskelig å få det helt korrekt), så vi skal sikre at fraværet i skolestengingen føres som såkalt «S-fravær», slik at det verken kommer på vitnemål eller 10%-regelen. Ved å føre fravær på den måten, så har vi bedre kontroll på om det er elever vi bør ta kontakt med og følge opp spesielt. Er det blitt ført på annet vis hittil, så skal vi sørge for at det blir korrigert i god tid før det skrives ut vitnemål og slikt

5. Personvern

 1. Innlandet fylkeskommune har kommet med noen betraktninger rundt personvern nå som vi bruker nettet til så mye forskjellig. Er du interessert i å lese den, så finner du den her: https://www.lena-valle.vgs.no/nyheter/informasjon-om-personvern-til-elever-og-foresatte.19455.aspx

6. Lånekassen

 1. Det er kommet en utvidelse på søknadsfristen for våren 2020. Det er nok ikke mange av skolens elever som dette gjelder, men i tilfelle det gjelder akkurat deg, så finner du informasjonen her: https://lanekassen.no/hovedmeny/for-larestedene/koronasituasjonen-for-larestadene/utvida-frist-for-a-sokje-lan-og-stipend-i-lanekassen/

7. Undersøkelse på nett; mulighet til å vinne gavekort

 1. Ungdommens distriktspanel ble opprettet gjennom Meld. St. nr 5 (2019-2020), Distriktsmeldingen fra oktober 2019. 10 ungdommer fra hele landet skal våren 2021 gi regjeringen 10 gode råd om framtidas distriktspolitikk. Distriktssenteret tilrettelegger arbeidet i Ungdommens distriktspanel, og ungdommene skal bruke svarene fra denne undersøkelsen i sitt arbeid.

 

 1. Undersøkelsen er anonym, og retter seg mot ungdommer i hele landet. De som skal svare trenger ikke bo eller ha bodd i en distriktskommune for å delta.  Undersøkelsen finnes i fire språk – norsk, engelsk, polsk og arabisk. De som svarer blir med i trekningen av åtte gavekort på kr 500.
  1. Her er lenken hvis du vil svare:
  2. https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CJTMMPN5LK32

Utdanningsdirektoratet oppdaterer sin informasjon jevnlig. Vi prøver å legge ut hastesaker på hjemmesiden og kanskje Facebook, i tillegg til at elevene får en melding på Fronter når slik informasjon som denne sendes ut. Her er noen viktige lenker vi anbefaler i tillegg til Folkehelseinstituttet (fhi.no) og Helsenorge.no

https://www.facebook.com/lenavallevgs/

https://www.lena-valle.vgs.no/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Jeg håper du ikke har det så verst i denne situasjonen, både faglig og sosialt. Støtt og hjelp hverandre, både familie og venner, og hold kontakten via sosiale medier. Alle vi «voksne» på Lena-Valle videregående gleder oss til at situasjonen blir normal igjen! Inntil da kan du regne med at det i det minste kommer ut en liten melding til dere igjen til påske. Hvis skolen får beskjeden om å starte igjen i løpet av påskeferien, skal vi legge ut informasjon så raskt vi kan på hjemmeside og Facebook.

Hilsen

Alle oss på skolen

v. Nils-Fredrik Pedersen
Rektor

Nytt om skolestenging uke 12 - 17.mars 2020

Da er vi i gang med skolestengingen. Lærerne melder tilbake at det går rimelig bra og at de føler at det er et godt samarbeid med dere elever. I en del praktiske fag blir jo dette ganske annerledes enn vanlig og ikke minst når det gjelder utplassering får vi håpe at denne skolestengingen ikke varer lenger enn den må, men så langt har vi ingen anelse om hva som skjer etter torsdag 26.3. Følg med på informasjon som kommer fra din egen kommune, fra Fylkesmannen på og fra FHI.no og helsenorge.no 

Her er litt ny informasjon som vi håper kan være til nytte for dere. Ta kontakt med skolen hvis dere har andre spørsmål dere trenger hjelp med. Det er også viktig å vite at vi hele tiden får nye beskjeder, og at det som stemmer i dag kan være annerledes i morgen. Vi prøver å få ut viktig informasjon, i tillegg til den offisielle, i Fronter og på Facebook. Hjemmesiden har dessverre litt begrensete muligheter til hurtigdeling av informasjon. 

1. Trenger du noen å snakke med?

Elevtjenesten er tilgjengelig fra kl. 8 til 15 hver dag også når skolen er stengt. De kan være nyttige både når det gjelder skolefaglige ting, men også mer personlige ting du trenger å snakke om. Telefonnummer og eposter er lagt ut i «Info elever» i Fronter! De kan om nødvendig også hjelpe deg å komme i kontakt med andre på skolen du har tillit til. a. Vi minner også om alarmtelefonen for barn; 116 111 og andre muligheter for hjelp og støtte som du finner her: https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse/her-far-du-hjelp 

Tenk også på klassekamerater og venner som sitter hjemme og kanskje føler seg ensomme eller i det minste kjeder seg alene. Det kan være hyggelig at noen tar kontakt og hører hvordan det går. Kanskje dere kan gi hverandre tips, ikke bare om skolen men også om hvordan man får tiden til å gå. 

2. Trenger du teknisk hjelp med pc’en din?

Problemer med Teams og andre ting? Du kan kontakte IKT mellom 8 og 15. Send en epost til lenavgs-Systemansvarlige@oppland.org så tar de kontakt med deg så snart de kan. De har om nødvendig mulighet til å fjernstyre pc’en din og ordne ganske mye uten at du må komme til skolen. a. Husk at det er «brukernavn»@opplandvgs.no du trenger for å logge deg på Teams og andre deler av Office365. 

3. Trenger du nettilgang fordi nettet hjemme ikke virker?

Hvis det er helt nødvendig, kan vi la deg sitte (for deg selv) her på skolen og bruke skolens nett. Da må vi ha beskjed om behovet fra foresatte hvis du er under 18, er du over 18 så kontakt skolen direkte. Vi organiserer da et sted på avd. Lena der du kan sitte i fred og jobbe a. Har du ikke skoleskyss til fornuftige tider lenger pga. innstilte busser, så kan vi kontakte Innlandstrafikk for deg og få hjelp. 

4. Blir du syk og kan ikke være med på nettundervisningen?

Send epost eller SMS til kontaktlærer. Er du under 18 må denne meldingen komme fra foresatt. 

5. Fraværsføring skjer som vanlig.

Du skal som hovedregel være med via pc når det er time. Hvis læreren har gitt andre beskjeder (for eksempel i forbindelse med selvstendig arbeid i en økt eller flere), så føres fravær ut ifra den avtalen som er gjort. 

6. Husk å ta vare på deg selv!

Sitt godt når du jobber foran PC-en. Sørg også for at du får litt frisk luft hver dag. 

7. Eksamen og karakterer

a. Hvis eksamen blir avlyst pga. at skolestengingen varer lenge, så vil du uansett kunne få vitnemål/bestått skoleår så lenge du har bestått alle fag du skal. 

b. Det føres fravær nå under skolestengingen også, så vær obs på det. 

 c. Husk også på at læreren trenger vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter til sommeren, så det er viktig at du deltar, gjør det du skal og følger reglene. Da burde det ikke være noe problem med karakterkortet/vitnemålet til sommeren. i. Du vil få varsel om fare for Ikke vurdering hvis faglærer begynner å ha for lite vurderingsgrunnlag. 

d. Sliter du faglig, så kontakt først faglærer og be om hjelp og støtte av ham/henne. Hvis du trenger mer hjelp enn det vi klarer med faglæreren din, så må vi se om vi skal tilby noe ekstra. Du kan be faglæreren melde fra at du trenger hjelp, eller kontakte elevtjenesten direkte. Vi skal gjøre så godt vi kan med de ressursene vi har. 

8. YFF/utplassering;

Pr i dag (tirsdag 17. mars) gjelder følgende

a. Hvis bedriften ønsker å ta imot utplasseringselever og det er greit for eleven/foresatte, så gjennomføres YFF som planlagt. 

b. Elever som ikke er i utplassering får oppgaver i YFF av faglærer. 

9. Praktiske fag 

Det vil nok bli mye teori også i praktiske fag framover. Vi håper at ved å ta mye av teorien nå og heller ha mer praksis etterpå, så kommer vi gjennom mest mulig av læreplanen. Avhengig av hvor lenge dette varer må vi se på hvilke løsninger som er mulige. Blir dette veldig langvarig, er det sannsynlig at det kommer noen felles retningslinjer fra departementet når det gjelder læreplanmål som ikke kan gjennomføres under skolestenging. Men vi vet ikke noe konkret enda. 

10. Datasikkerhet, taushetsplikt 

Vær fortsatt strenge med å holde deres egne passord hemmelige! 

Lærerne er også minnet på taushetsplikten når det gjelder sykdom, personlige forhold osv. Det er ikke minst fordi de fleste har hjemmekontor og det kan være noen som hører hva man snakker om på telefon og chat. Dette må dere også være klar over; småsøsken og andre kan fort få med seg personlig og privat informasjon hvis dere er uforsiktige med hva dere sier høyt eller la stå på skjermen. 

«Windows»-tast + L låser skjermen så man trenger brukernavn og passord for å komme inn igjen. Det kan være lurt hvis du skal gå fra PC-en en stund. 

Jeg håper denne skolestengingen ikke varer så alt for lenge, men takk for at også dere elever er positive, løsningsorienterte og prøver å gjøre det beste ut av den situasjonen vi er i. Og så får vi alle glede oss til at hverdagen normaliserer seg og vi kan møte lærere og skolekamerater igjen på vanlig måte. 

Lena-Valle videregående skole, 17. mars 2020 

Nils-Fredrik Pedersen 

Rektor

 

Nytt fra 13. mars 2020

Hvor lenge stengingen vil vare er foreløpig uvisst. Målet med stengingen er blant annet å sikre at lærere og elever i størst mulig grad holder seg friske og at vi kan få gitt en rimelig god undervisning.

Jeg ber deg om å dele denne informasjonen med dine foresatte også.

Undervisning via nett

Så lenge skolen er stengt skal du delta i undervisningen via nett. Her vil det variere fra fag til fag og lærer til lærer hvordan det gjennomføres (med Teams, Fronter og muligens på andre måter).

Du følger timeplanen og vil da enten få oppgaver, nettundervisning eller annet. Læreren sørger for at du får informasjon, men du må også være aktiv. Læreren trenger vurderingsgrunnlag på deg framover uansett.

Hvis du ikke har fått annen beskjed, så logger du deg inn på Fronter (fagrommet) og Teams når undervisningen starter, i henhold til timeplanen.

Fravær

Faglæreren sørger for at det føres fravær. Sykdom meldes til kontaktlærer på SMS eller e-post (meldingen må være fra foresatte hvis du er under 18).

Utstyr og tilgang til nett

 1. ta med pc og lader hjem fra skolen
 2. ta med skolesaker dere har i skapet med hjem
 3. logg dere inn på Teams og se at det virker

Elever som ikke har nettilgang hjemme, eller der nettilgangen er begrenset:

Det er lov for enkeltelever som har dette problemet å komme på skolen for å bruke nettet her. Det gjelder kun de som virkelig trenger det. De det gjelder setter seg i kantina, eller får tildelt et annet sted av ledelsen. Mange skolebusser er innstilt nå, så du må sjekke hvilke busser som går.

Utplassering/praksis

Der skolen har fått beskjed fra bedriften om at eleven er velkommen, vil du fortsatt kunne være utplassert i YFF og andre fag som planlagt.

I praktiske fag vil nok mange lærere bruke tid på teorien i faget i starten, og foreløpig satse på at du kan ta igjen det praktiske når skolen åpner igjen. Blir stengingen langvarig må vi finne noen gode løsninger på dette også.

Ny situasjon

Dette er en helt ny situasjon for oss, og det kan bli litt utfordringer i starten til både du og lærerne har funnet den beste formen på dette. Vi prøver så godt vi kan å huske på alt av informasjon dere trenger, men det kan selvsagt være noen ganger at noe blir glemt.

Det er veldig viktig at dere «møter opp» på skolen via nettet og deltar.

Trenger du hjelp?

Har du tekniske problemer, så kan vi på skolen hjelpe dere. Kontakt læreren først hvis du trenger hjelp.

Har du aldri brukt Teams for eksempel? Prøv denne veilederen eller gå inn på IKTs videokanal, eller gå inn på IKTs videokanal

Fronter regner vi med at du har litt erfaring med.

Oppdatert informasjon fra Østre Toten kommune

Informasjon fra 14.03.20

Takk for at du hjelper til slik at vi får en best mulig skole i denne situasjonen.

Med vennlig hilsen
Lena-Valle vgs

Nils-Fredrik Pedersen, rektor

Til toppen