Internasjonalt samarbeid om bærekraftig landbruk

Elever fraDigital workshop med elever fra Østerrike og Lena-Valle vgs - Klikk for stort bildeDigital workshop med elever fra Østerrike og Lena-Valle vgs Østerrike og Lena-Valle foreslår tiltak for å gjøre landbruket mer bærekraftig.

Gruppe 1 i Norge: Nora Petronella Erfjord, Oda Berg Holen, Knut Inge Eide og fire østerrikske elever på skjermen  - Klikk for stort bildeGruppe 1 i Norge: Nora Petronella Erfjord, Oda Berg Holen, Knut Inge Eide og fire østerrikske elever på skjermen Takket være digitale løsninger arbeider 14 elever i fire grupper om forslag til forbedringer for to gardsbruk i Østerrike og to i Norge. Elevene skal foreslå ulike tiltak for å gjøre landbruksproduksjoner eller gardsbruk mer bærekraftig i henhold til FNs 17 bærekrafts mål.

Flere veier til bærekraftig landbruk

På morgenen i dag ble workshop’en introdusert med en video om hva bærekraftig landbruk kan være. Videoen presenterte to hovedveier, en høyteknologisk vei – og en enklere variant, begge med lavere utslipp av klimagasser.

Elevene arbeider sammen digitalt

Gruppe 2 i Norge: Birgit Auråen, Vilde Enger, Mari Tronrud og fire østerrikske elever på skjermen  - Klikk for stort bildeGruppe 2 i Norge: Birgit Auråen, Vilde Enger, Mari Tronrud og fire østerrikske elever på skjermen Etter introduksjonen ble elevene fordelt i to grupper. Hver gruppe består av tre norske og fire østerrikske elever. Gjennom PC’skjermene presenterte de seg for hverandre med lyd og bilder. Deretter presenterte de sitt prosjekt i Norge for elevene i Østerrike og motsatt. Gjennom dagen fikk de drøftet hverandres prosjekter. Underveis drøfter de også sine idéer med egen faglærer på egen skole, som på Lena-Valle vgs er Mathea Storihle og på Ursprung i Østerrike Erwin Gierzinger. Elevene fra Lena-Valle vgs går alle på Vg2 Landbruk og gartnernæring.

Felles avslutning

Workshop’en fortsetter neste uke med flere videoer som skal bidra til forslag med tiltak til mer bærekraftig landbruk. Avslutningen av arbeidet består i at alle sammen møtes i et felles digitalt rom tirsdag 23. mars. Da skal hver gruppe presentere forslag om økt bærekraft for to gardsbruk, et fra Østerrike og et fra Norge.

Diplom til alle

Bakgrunnen for denne workshop’en er skolens internasjonale samarbeid og nettverk gjennom mange år. De siste årene har skolen deltatt i prosjektet «Feeding the World», men pga koronapandemien kan ingen elever reise på besøk til hverandre. Når workshop’en avsluttes tirsdag får alle de 14 deltakerne et eget diplom for å ha arbeidet med bærekraftig landbruk internasjonalt.

Til toppen