Hvordan sikre demokrati og medbestemmelse?

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i midten sammen med rektor Nils-Fredrik Pedersen og elevrådsleder Solveig Aschehoug Morken - Klikk for stort bildeStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i midten sammen med rektor Nils-Fredrik Pedersen og elevrådsleder Solveig Aschehoug MorkenStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen orienterte og drøftet temaer som medbestemmelse og demokrati med elever ved skolen i dag

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen var i dag på besøk påStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møter elevrådet - Klikk for stort bildeStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møter elevrådet Lena-Valle videregående skole. Hun ble tatt i mot av rektor Nils-Fredrik Pedersen og elevrådsleder Solveig Aschehoug Morken i tunet på Valle.

Stortingets rolle - medvirkning

Inne i festsalen møtte hun et utvidet elevrådet der hun fortalte om hvilken rolle Stortinget har med bl.a. å vedta lover, statsbudsjett og rollen med å kontrollere regjeringen. Hun fortalte at hun sammen med fem visepresidenter utgjør stortingets presidentskap. 

Hun stilte spørsmålet - hvordan jobber skolen med elevmedvirkning? Hun oppfordret elevene til å bruke sin stemme og sin innflytelse til å si i fra. Det er viktig for deg som elev at Besøk av Stortingspresidenten - Klikk for stort bildeBesøk av Stortingspresidentendu tar opp det du mener bør endres.

Elevrådsleder Solveig Aschehoug Morken kunne fortelle at elevrådet dette skoleåret arbeider spesielt med elevmedvirkning som tema, og en solidaritetsaksjon overfor krigsenker på Sri Lanka sammen med bistandsorganisasjonen FORUT.

Hverdagen på Stortinget

En elev spurte om hvordan hverdagen var for To klasser møte Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen - Klikk for stort bildeTo klasser møte Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøenstortingspresidenten? Trøen kunne fortelle at 120 dager i året er Stortinget samlet. Da leder hun eller en av de fem andre møtene. Ellers tar hun i mot mye besøk, bl.a. av nye ambassader til Norge , parlamentarikere fra ulike land. Hun reiser også rundt og orienterer innad i Norge om Stortingets rolle, slik som i dag, hvor hun først besøkte Hadeland videregående skole, deretter Lena-Valle og så Gjøvik videregående skole. 

Møtte to klasserStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen svarte på spørsmål - Klikk for stort bildeStortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen svarte på spørsmål

Halvveis i besøket på Lena-Valle vgs fikk Stortingspresidenten treffe to klasser: klassen som har faget politikk og menneskerettigheter og klassen Vg3 Studieforberedende naturbruk. Hun minnet igjen om å være engasjert som ungdom, og det er viktig for å bevare og å utvikle demokratiet. På svar på spørsmål fra en elev om å utvikle demokratiet, var det nettopp ungdommen hun pekte på. Hun mener at kommunestyrer og andre i større grad bør få inn ungdommens synspunkter før beslutninger fattes.

Er menneskerettighetene truet i Norge?

Dette var et spørsmål hun stilte elevene, men som hun selv også svarte på. Tone Wilhelmsen Trøen er utdannet sykepleier og trakk fram demente  på sykehjem som ikke kan fremme sin egen sak som en situasjon der menneskerettighetene blir krenket. En av elevene trakk fram båtflyktninger som ofte ikke får oppfylt sine menneskerettigheter, kanskje på vei til Norge. Også funksjonshemmede kommer i situasjoner der deres rettigheter ikke blir oppfylt bekrefter Tone Trøen.

I løpet av en og en halv time ble mange interessante temaer belyst av elever og stortingspresidenten. Til slutt takket Nils-Fredrik Pedersen for besøket ved å overrekke henne to bøker - Valles 100-års jubileumsbok og Lenas 25 års jubileumsbok.

Til toppen