Grønt nivå fra mandag 17. januar

Fra og med mandag 17. januar har Lena-Valle videregående skole grønt nivå. 

TILTAKSPLAN SMITTEVERN 17.1.2022–GRØNT TRAFIKKLYS

Covid, smitte, corona illustrasjon. - Klikk for stort bildeCovid, smitte, corona illustrasjon. pixabay.com 1. Skolen er formelt i grønt trafikklys, IKKE i normal, smittefri drift. (Planen kan endres på kort tid etter avgjørelse fra kommuneoverlegen om høyere smittevernnivå)

2. Grønt trafikklys innebærer

a. Normal undervisning og aktiviteter.
b. Ingen formelle krav til avstand mellom elever eller elever og lærer i undervisningssituasjonen.
c. Grupperom er låst og åpnes av faglærer når rommet skal brukes faglig. Låses i etterkant.

3. Smitteverntiltak som opprettholdes/gjelderved grønt trafikklys

a. Generelle hygieneregler
    i. Hyppig håndvask, hosting i albuen osv.,som anbefalt nasjonalt.1.god tilgang på såpevann(til nød antibac e.l.)
    ii. Unngå håndhilsing, klemming osv.
    iii. Unngå trengsel så langt muligiv. Alle skal begrense antall nærkontakter mest mulig
b. Avstandsregler
    i. Mellom ansatte: «Meteren» ellermerskal opprettholdes i pauser, korridorer, på møter osv.(spesielt presisert av kommunen!) Så langt muligogså overfor andre enn egne elever.
    ii. Mellom elever som ikke er i samme klasse/kohort anbefales også«meteren» i pauser, fritimer og i fritiden.
c. Munnbind (skolen har munnbind til elever og ansatte som trenger det)
    i. Anbefales på kollektivtrafikkder man ikke kan holde avstand
    ii. Obligatorisk i taxi (sjåfør og passasjer)d.Møter gjennomføres på Teams eller fysisk i mindre grupper (avdeling/fagteamf. eks.)

4. Sykdom og testing

a. Ved sykdom holder man seg hjemme fra skolen. Man skal også teste seg (hvis sykdommen ikke helt klart er noe annet enn covid).
b. Tester man positivt skal man:
    i. Isolere seg.
    ii. Varsle nærkontakter (se eget punkt om karantene)
       1.Skolen kan bistå i å spre informasjon hvis man kontakter avdelingsleder/k-lærer.
    iii. Varsle kommunen (bruk nettbasert løsning)
c. Skolen har et lager med hurtigtester i Servicetorget på begge skolesteder. Ellers kan man få tester også på biblioteket og på teststasjonen.

5. Karanteneregler fra og med nå


a. Husstandsmedlemmer skal i ti dagers karantene (kan bli endret snart, følg med i pressen).
b. Dersom du hører til «øvrige nærkontakter», dvs. ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, behøver du ikke gå i karantene, men:-Du må ta en koronatest på døgn 3 og 5etter at du var sammen med den smittede. Du må være ekstra obs på symptomer i 10 døgn.
c. Øvrige nærkontakter kan for eksempel være kolleger eller klassekamerater.
    i. Bestevenner/kjærester som har mye og nær kontakt over lengre tid, regnes som husstandsmedlemmer og                tilsvarende nære, uansett alder.

Til toppen