Grønn solidaritet på Sri Lanka

Samarbeid med Forut, med lærer Trine Sveinhaug, Thea Sætre, Martin Paulseth og Elisabeth Løvstad - Klikk for stort bildeGrønt entreprenørskap i samarbeid med Forut. Morten Kleven Lena-Valle videregående skole og FORUT samarbeider om grønt entreprenørskap på Sri Lanka.

Lena-Valle videregående skole og FORUT har inngått et treårig samarbeid som begynte dette skoleåret. Samarbeidet består i at elevene skal samle inn penger til et grønt entreprenørskapsprosjekt for 250 kvinner på Sri Lanka. 

Opplæring av elevrådet

Elisabeth Løvstad fra FORUT har orientert hele elevrådet med 33 tillitselever og 33 vararepresentanter om det grønne solidaritetsprosjektet nord på Sri Lanka. 

Hun viste en video og holdt en presentasjon som forteller om hvordan FORUT skal hjelpe kvinner på Jaffnahalvøya nord på Sri Lanka. Det skal gjøres sammen med organisasjonen Friends og deres kontakt Bandula. Kvinnene skal få opplæring og kurs, økonomisk støtte til kjøp av utstyr og råvarer for å etablere egen grønn virksomhet, og veiledning i etableringen.

Både videoen og presentasjonen skal elevrådet selv bruke videre for å informere og motivere klassekamerater til å delta i innsamlingsaksjonen.

Egen solidaritetsdag

Fredag 17. april 2020 har elevene på skolen en egen solidaritetsdag til inntekt for de 250 kvinnene på Sri Lanka.

Urbane Totninger – FORUT – Lena-Valle vgs

I forbindelse med juleavslutningen den 20. desember kommer Paul Håvard Østby fra Urbane Totninger til skolen for å fortelle om deres engasjement i FORUTs solidaritetsarbeid. 

Til toppen