Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse, 3-årig

Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker.

Klikk for stort bilde Cathrine Dokken

Opplæringstilbudet omfatter både fellesfag og helsearbeiderfagene. Du har hele pensumet for Vg1 helse- og oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 påbygging generell studiekompetanse, der fellesfagene og programfagene blir fordelt på en mer hensiktsmessig måte enn den tradisjonelle strukturen. 

Det er en ordinær søkeprosess for hvert påfølgende skoleår som på andre programområder.

Hva lærer du?

Fellesfagene er: matematikk, norsk, naturfag, engelsk, historie, samfunnsfag og kroppsøving

I programfagene vil du blant annet ha temaer som: forebyggende helsearbeid, ernæring, anatomi og fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon og samarbeid, førstehjelp, omsorg og veiledning.

I tillegg til å være inne på skolen får du være ute i praksis på ulike arbeidsplasser innenfor helse- og oppvekstfag gjennom alle tre årene.

Programfag for studieforberedende med helsefag Vg1, Vg2 og Vg3

  • Yrkesutøvelse

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling

YFF - yrkesfaglig fordypning

HO-N - Klikk for stort bildeHO-N Lena-Vallevgs Yrkesfaglig fordypning Vg1, Vg2 og Vg3

 

 

 

 

 

 

Eksempler på hva du kan bli:

  • sykepleier, helsesøster
  • vernepleier, sosionom
  • lærer
  • barnevernspedagog
  • barnehagelærer

Videre studier

Med generell studiekompetanse som du får med HASK, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter. Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på

www.samordnaopptak.no

Til toppen