Om skolen

Lena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca. 17 km fra Gjøvik.

Lena-Valle videregående skole har allsidige studieforberedende og yrkesfaglige tilbud med gode valgmuligheter i mange fag. Skolen har eget internat, kantine, gårdsbruk og egen skog, og er en stor og populær skole med nærmere 700 elever og 170 ansatte.

Om skolen

Fem utdanningsprogram

Skolen har fem utdanningsprogram; studiespesialisering, idrettsfag, teknikk og industriell produksjon, helse- og oppvekstfag og naturbruk. Skolen har også voksenagronomopplæring.

Mange av elevene bor på hybel i Lena eller omegn, eller på internatet på Valle. 

Moderne lokaler og utstyr

Skolen har to skolesteder: avdeling Lena og avdeling Valle. I tillegg foregår mye av undervisningen i naturbruk på Presteseter på Reinsvoll, hvor gårdsbruket ligger.

Lena-Valle videregående skole har gode teorirom, spesialrom, moderne verksteder og øvingsarenaer med oppdatert utstyr både for teoretiske- og praktiske fag. Eksempler på nytt og moderne utstyr som skolen har er: pasientsimulator, hogstmaskinsimulator, lastebilsimulator, vogntog, truck, gravemaskin, skurtresker, traktor med GPS og egen sprøytekabin for billakkering.

På Valle og Presteseter ble det i perioden 2016–2019 gjennomført en omfattende utbygging og rehabilitering av bygningsmassen. Skolen fikk nye, moderne bygninger for husdyrundervisning i naturbruk (ku, gris, sau), ridehus, anleggsgartnerhall og andre undervisningsrom. Internatet ble også bygd om og modernisert. 

Skolen samarbeider med Østre Toten kommune og Østre Toten idrettspark slik at elevene har tilgang til ulike treningsfasiliteter. Lena-Valle vgs har et godt bibliotek i samarbeid med Østre Toten folkebibliotek.

Til toppen