Informasjon til foresatte og ungdom om ungdomsundersøkelse

Hvert år gjennomføres det en undersøkelse om ungdom, kalt Ungdata. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. For 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Innlandet blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Innlandet, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Les eget informasjonssskriv om ungdata-undersøkelsen (PDF, 154 kB)  til foresatte og ungdom.

Du kan også lese mer om Ungdata her: ungdata.no/

Aktuelle kontaktpersoner

Ungdatakoordinator: spesialrådgiver Arild Lishagen Myhre tlf: 412 10 807, e-post: arild.lishagen.myhre@innlandetfylke.no.
Kontaktperson ved KoRus: spesialrådgiver Jørn Danielsberg tlf: 990 38 464, e-post: jorn.danielsberg@sykehuset-innlandet.no.

Har du spørsmål til skolen om undersøkelsen, kontakt:

Morten Kleven, t. 61 14 33 55, e-post: morten.henry.kleven@oppland.org 

 

Tidspunkt
Mandag 09.03.2020 00.00 - lørdag 21.03.2020 23.59
Sted
Lena-Valle videregående skole
Til toppen