Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Miljøfyrtårn

Avdeling Lena er sertifisert som miljøfyrtårn og tilfredsstiller dermed en rekke miljøkrav. 

Dette betyr at skolen har forpliktet seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Sortere og redusere avfall

Kildesortering ved avdeling Lena - Klikk for stort bildeKildesortering ved avdeling Lena Alan Holmes Alle elever er pålagt å sortere søppel i avfallsdunkene som er tilgjengelig. Blant annet skal papir, plast og restavfall sorteres. Røyking og bruk av snus er forbudt i skoletiden, både på skolen og hvis man har undervisning andre steder.

Miljøfyrtårnskoler skal forsøke å redusere mengdene med avfall. Vi skal bruke begge sider på arkene. Vi oppfordrer alle til å bruke matboks og minst mulig engangsemballasje.

Her må alle gjøre en innsats for at vi skal lykkes!

Redusere energiforbruket

Miljøfyrtårnskoler har forpliktet seg til å redusere energiforbruket. I størst mulig grad skal vi reise kollektivt eller bruke sykkel.

Miljøhensyn ved innkjøp

Miljøfyrtårnskoler skal ta miljøhensyn i innkjøp av varer og tjenester. Vi skal se etter miljømerking ved innkjøp. Når vi leier inn eksterne entreprenører skal vi etterspørre miljøsertifisering.

Ny miljøstasjon

Miljøstasjonen på avdeling Lena - Klikk for stort bildeMiljøstasjonen på avdeling Lena Alan Holmes Avdeling Lena har tatt i bruk en ny miljøstasjon. Vi er ubeskjedne nok til å kåre den til den beste i Oppland fylkeskommune!

I stasjonen er det egne avfallsbeholdere for papir, papp, plast, matavfall, restavfall og diverse spesialavfall. De viktigste fordelene med denne stasjonen er:

  • Alt avfall blir samlet på én plass, noe som gjør utearealene enda triveligere.
  • Det er enklere å kildesortere avfall.
  • Avfallet blir komprimert på en langt mer miljøvennlig måte enn tidligere.

Dermed har avdelingen bedre forutsetninger for å lykkes med å redusere restavfall og øke andelen av kildesortert avfall. Dessuten blir arbeidsmiljøet til avdelingens renholdere og vaktmestere mye bedre.

Godkjenning for tre nye år

Lena-Valle videregående skole, avdeling Lena fikk miljøfyrtårngodkjenning første gang i 2010. I november 2016 ble avdelingen godkjent for nye tre år.

Godkjennelsen innebærer at vi må tilfredsstille mange krav innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp til luft og vann, samt estetikk. 

Erfaringene fra årene som miljøfyrtårnavdeling er at de fleste kravene kan oppnås uten daglig oppfølging. Miljøfyrtårn-godkjenning er imidlertid et virkemiddel for å sette fokus på miljøet, både på skolen og i global sammenheng.

Avdeling Valle kommer etter

Avdeling Valle er i startgropa for en stor rehabilitering. I den forbindelse blir det viktig å tenke miljø og miljøfyrtårn, slik at hele skolen kan være miljøfyrtårnsertifisert når rehabiliteringen er gjennomført.

Sist oppdatert 15.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering