Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Internatet

Lena-Valle videregående skole har internat for elever som går på skolen. Det er 60 rom, fordelt på fem ulike boenheter: Internatet, Rektorboligen, Stratos, Haugen og Skogen.

Morten Kleven

Trygt og godt

Skolens internat drives av Lena-Valle videregående skole, der vi tilbyr elever ved skolen et godt botilbud med måltider, husrom og et godt og trygt sosialt miljø.

Både aktiviteter og ro til å studere

Internatet skal gi muligheter for varierte aktiviteter, men samtidig ro til studier og privatliv. 

Internatet har åpent 5 dager uka. I ukedagene er det faste måltider og ulike aktivitetstilbud på ettermiddagen.

Elever som bor på internatet har en egen Facebook-gruppe hvor vi legger ut informasjon gjennom skoleåret.

Søk om internatrom

Søknadsfrist

Søknadsfristen for internatrom er 16. juli 2018.

Tildeling av rom

Skolen tildeler internatrom. Elever på naturbruk og Vg1-elever med lang vei blir prioritert.

En forutsetning for å få tildelt internatrom er at eleven kan ta vare på seg selv praktisk og sosialt.

Skoleåret 2018/19 vil deler av våre boenheter være under ombygging. Vi må derfor leie ut noen flere dobbeltrom, men fortsatt ha tilbud om mange enkeltrom. Vennligst skriv i søknaden om du kan dele rom med noen og i så fall med hvem.

Vi har også et godt samarbeid med hybelverter i Lena sentrum ca. 250 meter fra skolen og tilbud om alle måltider.

Leiepris og depositum

Internatleien er 5000 kroner per måned som inkluderer mat, husleie og ulike aktiviteter på ettermiddagen/kvelden. 

Depositum er en månedsleie og betales inn før skolestart. Informasjon om betaling sendes ut etter tildeling av internatplass.

Internatet er åpent 5 dager i uka og følger skoleåret. Elevene oppfordres reise hjem i skoleferier og helgene.

Smådyr og stallplass

Det er ikke tillatt med dyr inne på internatet.

Elever som bor på internatet kan ha med smådyr i eget rom i fjøset - kanin, marsvin eller hamster. Dette koster 300 kroner per skoleår og inkluderer høy og sagflis. Avdelingsleder for gårdsbruket skal godkjenne dyra før de kan tas med til skolen. Eleven må være over 16 år.

Elever som bor på internatet kan leie stallplass. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Måltider

Skoleåret 2018/19 vil skolebygningen være under ombygging. Måltidene vil ikke bli servert i skolens kantine, men i egne lokaler ca. 250 meter fra skolen.

 

Måltid

Dager

Tid

Frokost

mandag–fredag

07.15– 08.00

Lunsj

Skoleåret 2018/2019: matpakke

 

Middag

mandag–fredag

15.00–16.00

Kveldsmat

søndag–fredag

20.00–21.00

 

Brann

Internatbygningene er eldre trebygninger og er derfor brannfarlige. Bygningene er installert med sprinkelanlegg og brannalarm direkte knyttet til alarmsentral. Brannalarmanlegget må ikke misbrukes. Ved falsk uttrykning forårsaket av elever, må eleven selv betale et gebyr på 5000 kroner til brannvesenet.

 • Det må ikke henges opp tøy eller andre pynteting i rørene til sprinkelanlegget, da det kan være til hinder for vannet eller utløse sprinkleranlegget.
 • Det er ikke tillatt å ha levende lys på rommet eller legge pc og mobiltelefon til lading i møblene.
 • Fellesarealer/ganger skal alltid være ryddige på grunn av rømningsveier ved brann/ulykker. Døra til trappeoppgangen skal alltid være låst. Sko skal settes i skohyllene.
 • Hvis det oppstår brann, følg branninstruksen og møt på nedre gardsplass.

Sikkerhet:

 • Brann 110
 • Politi: 112
 • Legevakt: 116 117
 • Ambulanse: 113
 • Vakttelefon: 478 01 094   

Ved behov for besøk hos legevakt utenfor skoletiden, må eleven selv betale reisen.

Ordensregler

Ordensrutinene gjelder for alle elever som bor i skolens internat og på skolens område for øvrig. Bestemmelsene gjelder også for dem som er på besøk på internatet, i og utenfor skoletid.

Rom, orden og renhold

Alle elever plikter å holde rommet sitt i orden og påse at det er tilfredsstillende rent og ryddig. Det blir gjennomført rominspeksjon hver mandag, med tilbakemelding til elevene. Ved manglende renhold må skolens renholdspersonale vaske rommet og eleven trekkes i depositum.

 • Alle rom er utstyrt med renholdsutstyr. Eleven må selv ha vaskeklut og såpe for rengjøring.
 • Elever må selv ta med sengeklær, dyne/pute og håndklær.
 • Det er opphengslister på veggene, og disse skal benyttes hvis noe skal henges opp.
 • Det henges opp navn og bilde av elevene på hver enkelt dør.
 • Renholdspersonalet vasker toalett, ganger og fellesrom.
 • Elever må ha med eget utstyr på felleskjøkken. Skolens forsikringer dekker ikke tap av privat utstyr.
 • Ved manglende renhold og rydding i fellesrom, kan de bli stengt i perioder.
 • Ved skoleslutt må elevene vaske rommet før de flytter ut. Er renholdet mangelfullt utført, vil det trekkes minimum kr 1500,- fra depositumet.

Det avholdes jevnlige gangmøter, det vil si møter for alle som bor i samme gang. På møtene snakker vi om hvordan det er å bo på internatet og hvordan boenheten fungerer sosialt og praktisk.

Rommene

Rommene har enkel standard og er utstyrt med seng, skap og et skrivebord. Flere rom hører sammen i en boenhet med felles toalett og dusj.

Morten Kleven - Klikk for stort bilde Morten Kleven

Ro på internatet

 • Det er ikke tillatt å spille musikk eller på annen måte lage støy og uro slik at andre forstyrres, verken på dagtid eller kveldstid.
 • Det skal være ro på internatet kl. 22.00. Fra kl. 23.00 skal det være nattero og elevene skal være på sine egne rom.
 • Elever som er ute etter kl. 23.00 skal melde fra til nattevakten. Skolen tar ikke ansvar for elever som er ute sent.

Besøk og overnatting

 • Besøkende skal være ute av internatet innen kl. 22.00.
 • Overnatting skal godkjennes av nattevakten.
 • Gjester som overnatter må betale 200 kroner per natt som inkluderer kveldsmat og frokost.
 • Gjester må selv ha med overnattingsutstyr.
 • Det kan bli foretatt kontroller ved mistanke om mislighold. Gjester kan bli bortvist eller nektet adgang.

Helger og ferier

 • Elevene kan være på internatet i helgene etter avtale med skolen. 
 • Noen elever har vakter i stallen eller fjøset i helgene.
 • I skoleferier må alle elever reise hjem.
 • Ordensreglementet skal overholdes også i helgene.
 • Elever som ikke forholder seg til ordensreglementet i helgene, vil miste muligheten til å være her og må reise hjem hver fredag.

Rusmidler

 • Det er totalforbud mot å oppholde seg ruset, oppbevare eller bruke rusmidler på internatet/skolens område.
 • Ved mistanke om oppbevaring av alkohol eller rusmidler på internatet, kan personalet sjekke rommet. Alkohol/rusmidler som eventuelt blir funnet, blir konfiskert.
 • Ved overtredelse vil eleven umiddelbart få merknad og kan bli utvist for en periode eller miste plassen på internatet.
 • Det er forbudt å røyke eller snuse på skolens områder. Dette gjelder hele døgnet.

Merknader

Elever som ikke følger internatreglene kan få merknader.

Merknader kan føre til utvisning fra internatet. Eleven må da levere inn nøkkelen og finne annet sted å bo for en periode. I utvisningsperioden kan eleven spise alle måltider på internatet, men har ikke tilgang til rommet sitt. Eleven blir utvist fra internatet, men ikke fra skolen, og må møte på skolen for å unngå fravær.

Ved gjentatte merknader og alvorlige overtredelser kan eleven miste internatplassen og må flytte ut. Eleven må betale husleie i henhold til inngått avtale, med oppsigelsestid på to måneder.

Ved spørsmål, ta kontakt med skolen på telefon 61 14 32 80.

Velkommen som søker!

Sist oppdatert 16.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering