Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Internatet

Lena-Valle videregående skole har internat for elever som går på skolen Det er 60 rom, fordelt på fem ulike boenheter: Internatet, Rektorboligen, Stratos, Haugen og Skogen.

Morten Kleven

Skolens internat drives av Lena-Valle videregående skole, der vi tilbyr elever ved skolen et godt botilbud med måltider, husrom og et godt og trygt sosialt miljø.

Internatet skal gi muligheter for varierte aktiviteter, men samtidig ro til studier og privatliv. 

Internatet har åpent 5 dager uka. I ukedagene er det faste måltider og ulike aktivitetstilbud på ettermiddagen.

Elever som bor på internatet har en egen Facebook-gruppe hvor vi legger ut informasjon gjennom hele skoleåret.

Søk om internatrom

Søknadsfrist

Søknadsfristen for internatrom er 17. juli 2017.

Tildeling av rom

Det er skolen som tildeler internatrom. Elever på naturbruk og Vg1-elever med lang vei blir prioritert. En forutsetning for å få tildelt internatrom er at eleven kan ta vare på seg selv praktisk og sosialt.

Leiepris

Internatleien er 5000 kroner per måned som inkluderer mat, husleie og ulike aktiviteter på ettermiddagen/kvelden. Depositum er en månedsleie, og betales inn før skolestart. Informasjon sendes ut etter tildeling av internatplass.

Internatet er åpent 5 dager i uka og følger skoleåret. Elevene må reise hjem i skolens ferier, og i helger.

Elever med stallvakt i fjøshelg eller andre årsaker, kan være på internatet i helgene etter avtale med skolen.

Smådyr og stallplass

Det er ikke tillatt med dyr inne på internatet.

Elever som bor på internatet kan ha med smådyr i eget rom i fjøset - kanin, marsvin eller hamster. Dette koster 300 kroner per skoleår og inkluderer høy og sagflis. Avdelingsleder for gårdsbruket skal godkjenne dyra før de kan tas med til skolen.

Elever som bor på internatet kan leie stallplass. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Måltider i kantina

 

Måltid

Dager

Tid

Frokost

mandag - fredag

07.30 - 08.00

Lunsj

mandag - fredag

11.40 -12.10

Middag

mandag - fredag

15.00 - 15-30

Kveldsmat

søndag - fredag

20.00 - 21.00

 

Brann

Internatbygningene er eldre trebygninger og er derfor brannfarlige. Bygningene er installert med sprinkelanlegg og brannalarm direkte knyttet til alarmsentral. Brannalarmanlegget må ikke misbrukes og ved falsk uttrykning forårsaket av elever, må eleven selv betale et gebyr på 5000 kroner til brannvesenet.

 • Det må ikke henges opp tøy eller andre pynteting i rørene til sprinkelanlegget, da det kan være til hinder for vannet eller utløse sprinkleranlegget.
 • Det er ikke tillatt å ha levende lys på rommet eller legge pc og mobiltelefon til lading i møbler.
 • Fellesarealer/ganger skal alltid være ryddig på grunn av rømningsveier ved brann/ulykker. Dør til trappeoppgang skal alltid være låst og sko skal settes i skohyllene.
 • Hvis det oppstår brann, følg branninstruksen og møt på nedre gardsplass.

Sikkerhet:

 • Brann 110
 • Politi: 112
 • Legevakt: 116 117
 • Ambulanse: 113
 • Vakttelefon: 478 01 094   

Ved behov for besøk hos legevakt utenfor skoletiden, må eleven selv betale reisen.

Ordensregler

Ordensrutinene gjelder for alle elever som bor i skolens internat og på skolens område for øvrig. Bestemmelsene gjelder også for dem som er på besøk på internatet, i og utenfor skoletid.

Rom, orden og renhold

Alle elever plikter å holde rommet sitt i orden og påse at det er tilfredsstillende rent og ryddig. Det blir gjennomført rominspeksjon hver mandag, med tilbakemelding til elevene.

 • Alle rom er utstyrt med bøtte og langkost. Eleven må selv ha vaskeklut og såpe for rengjøring.
 • Elever må selv ta med sengeklær, dyne/pute og håndklær
 • Det er opphengslister på veggene, disse må benyttes hvis noe skal henges opp
 • Det henges opp navn og bilde av elevene på hver enkelt dør
 • Renholdspersonalet vasker toalett, ganger og fellesrom
 • Elever må selv ha med eget utstyr på felleskjøkken, skolens forsikringer dekker ikke tap av privat utstyr
 • Ved manglende renhold og rydding i fellesrom, kan de bli stengt i perioder
 • Ved skoleslutt må elevene vaske rommet før de flytter ut. Er renholdet mangelfullt vil det trekkes minimum kr 1500,- fra i depositumet.

Det avholdes jevnlige gangmøter, det vil si møter for alle som bor i samme gang. På møtene snakker vi om hvordan det er å bo på internatet og hvordan boenheten fungerer sosialt og praktisk

Rommene

Rommene har enkel standard og er utstyrt med seng, skap og et skrivebord. Flere rom hører sammen i en boenhet med felles toalett og dusj.

Morten Kleven - Klikk for stort bilde Morten Kleven

Besøk og overnatting

 • Besøkende skal være ute av internatet innen kl. 22.00.
 • Overnatting skal godkjennes av nattevakten.
 • Gjester som overnatter må betale 200 kroner per natt som inkluderer kveldsmat og frokost.
 • Gjester må selv ha med overnattingsutstyr.
 • Det kan bli foretatt kontroller ved mistanke om mislighold. Gjester kan bli vist bort eller nektes adgang.

Ro på internatet

 • Det er ikke tillatt å spille musikk eller på annen måte lage støy og uro slik at andre forstyrres, verken på dagtid eller kveldstid.
 • Det skal være ro på internatet kl. 22.00. Fra kl. 23.00 skal det være nattero og elevene skal være på sine egne rom.
 • Elever som er ute etter kl. 23.00 skal melde fra til nattevakten.

Rusmidler

 • Det er totalforbud mot å oppholde seg ruset, oppbevare eller bruke rusmidler på internatet/skolens område.
 • Ved mistanke om oppbevaring av alkohol eller rusmidler på internatet, kan personalet sjekke rommet sammen med eleven. Alkohol/rusmidler som eventuelt blir funnet blir konfiskert.
 • Ved overtredelse vil eleven umiddelbart få merknad og bli utvist for en periode eller miste plassen på internatet.
 • Det er forbudt å røyke eller snuse på skolens områder, gjelder hele døgnet.

Helger og ferier

 • Elevene kan være på internatet i helgene etter avtale med skolen. 
 • Det vil være stallvakter i stallen i helgene.
 • I skoleferier må alle elever reise hjem.
 • Ordensreglementet skal overholdes også i helgene.
 • Elever som ikke forholder seg til ordensreglementet i helgene, vil miste muligheten til å være her og må reise hjem hver fredag.

Merknader

Elever som ikke følger internatreglene kan få merknader.

Merknader kan føre til utvisning fra internatet, og eleven må levere inn nøkkelen og finne annet sted å bo. I utvisningsperioden kan eleven spise alle måltider på internatet, men har ikke tilgang til rommet sitt. Eleven blir utvist fra internatet, men ikke fra skolen, og må møte på skolen for å unngå fravær.

Ved gjentatte merknader og alvorlige overtredelser kan eleven miste internatplassen ved skolen og må flytte ut. Eleven må betale husleie i henhold til inngått avtale ut neste kalendermåned.

Ved spørsmål, ta kontakt med skolen på telefon 61 14 32 80.

Velkommen som søker!

Sist oppdatert 15.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering