Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vg1 Naturbruk

På Vg1 Naturbruk er det variert undervisning fellesfag, i programfagene naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet.

Cathrine Dokken

Hva lærer du om?

 • Jordbruk med stell av planter
 • Jordbruk
 • Husdyrhold
 • Skogbruk
 • Anleggsgartner
 • Friluftsliv og turisme
 • Hestehold
 • Bruk av maskiner
 • Andre naturbaserte aktiviteter for helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging, m.m.

På Vg1 har du:

 • Fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving
 • Programfagene er naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet
 • Faget prosjekt til fordypning hvor du kan prøve ulike yrker innen naturbruk

Hva kan du bli?

Eksempler på yrker og kompetanser du kan utdanne deg til ved å velge naturbruk:

 • Agronom
 • Agrotekniker
 • Skogsoperatør
 • Anleggsgartner
 • Driftsoperatør idrettsanlegg
 • Hestefaglært
 • Hovslager

Skolens tilbud etter Vg1

 • Vg2 Landbruk og gartnernæring
 • Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
 • Vg2 Hest og hovslager
 • Vg2 Skogbruk

På Vg1 Naturbruk er det 35 timer i uka.

Fag Uketimer
Uketimer Vg1 Naturbruk
Fellesfag  
Engelsk 3 timer
Kroppsøving 2 timer
Matematikk praktisk eller teoretisk * 3 timer
Naturfag * 2 timer
Norsk 2 timer
Felles programfag  
Naturbasert aktivitet 5 timer
Naturbasert produksjon 12 timer
Yrkesfaglig fordypning  
Yrkesfaglig fordypning * 6 timer
SUM uketimer 35 timer
   

* I stedet for yrkesfaglig fordypning kan elevene ta 3 timer ekstra med naturfag og to timer ekstra med teoretisk matematikk, med tanke på spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag.

Les mer om Naturbruk på Vilbli.no

Sist oppdatert 05.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering