Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vg2 Helsefagarbeider

Utdanningsprogrammet helsearbeiderfag gir utdanning til yrker der du får arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen pleie-, omsorg- og miljøarbeid.

Fullført utdannelse kan gi arbeid i sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, tilrettelagte tjenester, psykisk helsevern, boliger for funksjonshemmede og rehabiliteringstjeneste.

Du som velger helsearbeiderfag bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre. Du må like å arbeide med mennesker i alle aldre og ulike funksjonsnivå. 

Utdanningen som helsefagarbeider består av 2 år på skole og 2 år som lærling med lønn i læretida. Etter fullført utdanning og bestått fagprøve i helsearbeiderfaget er du helsefagarbeider.

Programfag (26 timer pr uke)

Helsefremmende arbeid (7 timer per uke)

I dette faget lærer du om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme god helse.

Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget lærer du grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Du lærer også om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslære. Helse, miljø og sikkerhet, ergonomi og førstehjelp inngår i faget.

Yrkesutøvelse (5 timer per uke)

Yrkesutøvelse handler om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Du lærer om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt.

Kommunikasjon og samhandling (5 timer per uke)

I dette faget lærer du om hva kommunikasjon og samhandling betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

Yrkesfaglig fordypning (9 timer per uke)

I dette faget får du erfaring med innhold, arbeidsoppgaver og arbeidsmåter innenfor de ulike yrkene som helsefagarbeider har yrkeskompetanse for. Du velger selv hvilket yrke du vil prøve, og kan skaffe deg praksisplass selv. Du får erfaring med å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere det du gjør.

Fellesfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Helsefagarbeider

Timefordeling Vg1 og Vg2

Norsk

2

2

Matematikk

3

 

Engelsk

3

2

Naturfag

2

 

Samfunnsfag

 

3

Kroppsøving

2

2

Sum fellesfag

12

9

Yrkesutøvelse

5

5

Helsefremmende arbeid

7

7

Kommunikasjon og samhandling

5

5

Yrkesfaglig fordypning

6

9

Totalt

35

35

 
Sist oppdatert 12.10.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering