Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nytt om biogassen på Presteseter

Forskningsresultater utført av Nibio ble presentert på Presteseter. 

Det nye denne kvelden var offentliggjøringen av forskningsresultatene som er gjort av Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi). Resultatene som først ble presentert var forsøk utført på Ås med innblanding av løk i kumøkk, med vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte. Det var forsker Roar Linjordet som presenterte resultatene og rapporten.

Kvelden ble arrangert av GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) og Lena-Valle videregående skole.

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og skolens ambisjon og plan om å kunne ta imot grønnsaksavfall fra gårdbrukere i regionen, eventuelt andre biologiske substrater fra regionen. Løkavfall noe av det som er vurdert å blande inn i anlegget på Presteseter.

Ett av resultatene er at gassproduksjonen øker vesentlig når 25 % av tørrstoffet er løkrester, sammenlignet med bare kumøkk. Testingen ble gjort på temperaturer på 41 og 55 grader. Dette ga liten forskjell i metanutbytte.

Det andre som ble testet var overlevelse av løkhvitråte. Resultatene fra denne studien kan tyde på at 41 grader er en sikrere prosesstemperatur til å ta livet av løkhvitråten. Årsaken er mer mangfoldig mikroflora som angriper skadelige inntrengere. Studiet anbefaler ytterligere testing gjennom potteforsøk. Last ned rapporten her (PDF, 817 kB)!

Svovelinnhold

En av utfordringene med biogass er innholdet av svovel i gassen. Biogassen med løkinnblanding inneholdt 2500 ppm hydrogensulfid (H2S), mens den for storfegjødsel vanligvis ligger på under 1500 ppm. Dette er nyttig kunnskap i skolens videre arbeid med å skulle kunne ta imot grønnsaksavfall, e.l.

Husdyrmøkk eller biorest? Morten Kleven

Annbjørg Kristoffersen fra Nibio Apelsvoll presenterte også resultater av forskningsresultater fra biogassanlegget på Presteseter. Det gjaldt næringsverdier og dyrkningsresultater av blandingen av råmøkk fra gris og ku før de går inn i biogassanlegget sammenlignet med hva bioresten etter å ha avgitt gass i anlegget. Resultatet av analysene og dyrkingsforsøkene viser at gjødelseffekten fra biorest og råmøkk har tilnærmet lik effekt.

Grønn pilotskole – støtte fra Oppland fylkeskommune

Begge forskningsprosjektene som er utført er gjennomført med bakgrunn i at Lena-Valle videregående skole er en “Grønn pilotskole”, og skolen har fått støtte fra Oppland fylkeskommune til å kunne gjennomføre dette.

Mulighetsstudie i Østre Toten

I siste post på programmet orienterte Ole Festad Lund fra Østre Toten eiendomsselskap om en mulighetsstudie om biogass (PPTX, 625 kB). Arbeidet gjøres for Østre Toten Kommune og i samarbeid med Vestre Toten Kommune og regionen for øvrig. Arbeidet gjøres ved å vurdere råvaretilgang, investeringsbehov, lokalisering, økonomiske rammer for dette, om det skal satses på ett stort anlegg eller flere mindre anlegg, m.m.

Ole Anton Hoel fra Østre Toten biogass A/S fortalte om at det er etablert et selskap som har som ambisjon om å etablere ett eller flere anlegg. Utredningen som gjøres av mulighetsstudiet vil være et viktig grunnlag for prosessen om det faktisk blir bygget anlegg eller ikke.

Veien videre

Forskningen over vil komme til nytte for skolen og for andre som etablerer biogassanlegg i regionen. Skolens har drevet anlegget i snart 11 måneder, men fortsatt er det mye å lære. Forskningen er svært kjærkommen for at skolens anlegg kan komme enda flere til nytte!

Sist oppdatert 20.10.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering