Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Livsmestring og folkehelse for elever

Østre Toten kommune har sammen Lena-Valle videregående skole fått støtte til et femårig prosjekt innen folkehelse.

Cathrine Dokken

Starter høsten 2018

Prosjektet skal utvikle helsefremmende og gode psykososiale miljø for alle barn og unge i barnehager og skoler. Det skal gjøres sammen med andre aktører i kommunen og lokalsamfunnet. Sentralt er satsingsområdet "folkehelse og livsmestring" som del av fornyelse av kunnskapsløftet. Et overordnet mål for arbeidet er utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse, trivsel og livskvalitet. Prosjektet starter opp høsten 2018.

Støtte fra Helsedirektoratet

Bakgrunnen er at Oppland fylkeskommune igjen har fått støtte av Helsedirektoratet til sin prosjektsøknad med tittelen "God folkehelse, livskvalitet og trivsel for barn og unge i helsefremmende barnehager, skoler og lokalmiljø". Foruten Oppland er også Østfold, Oslo, Vestfold og Agder, Akershus, Finnmark, Hordaland, Telemark og Trøndelag med i programmet.

Østre Toten kommune får sammen med Lena-Valle videregående skole tildelt kr 300 000,- pr. år i fem år til dette arbeidet, fra og med sommeren 2018. 

I tillegg til tilskuddet innebærer prosjektet at man – som en del av Helsdirektoratets program – deltar i flere parallelle og koordinerte prosesser i samarbeid med de andre kommunene og fylkene i programmet, statlige institusjoner og regionale samarbeidsaktører.

Dette er:

  1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene
  2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av fylker og kommuner
  3. Videreutvikling og implementering av styringsdata
  4. Styrket samarbeid mellom aktører
  5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene
Sist oppdatert 17.10.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering