Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Videregående skoler - Lena-Valle videregående skole

Ansatte i avdelingen Lena-Valle videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 14 33 05
61 14 33 06
61 14 33 03
61 14 33 04
61 14 33 13
61 14 33 12
Lærer 61 16 20 07 456 35 039
Gunvor Aalseth
Lærer 952 04 125
Karianne Aas
Lærer 61 16 13 85 976 01 619
Ole Aass
Lærer
Lærer 61 16 32 29 975 94 794
Raymond Aldo
Lærer 61 14 32 80
Vera Elisabeth Bakke
Lærer 911 15 007
Else-Karin H. Bekkelund
Lærer
Lærer 917 84 711
Jon Asle Berg
permisjon 974 05 452
Gro Bergsjøbrenden
Lærer 922 97 949
Lasse Daaland
Lærer 996 41 046
Kristin Duklæt
Saksbehandler 61 14 33 18
Mari Paula Dysthe
Lærer 415 16 670
Ingeborg Enger  Eldevik
Lærer, spesialpedagog 480 57 973
Helen Margareth Eriksrud
Lærer 900 48 177
Lars Christian Evenrud
Assistent 61 16 36 79 957 81 611
Grete Evensen
Lærer 959 18 718
Anne Karin Finstad
Lærer 951 01 143
Anne-Lise Finstad
Lærer, spesialpedagog 970 61 740
Anne-Grete Flatebø
Lærer 995 60 636
Ellen Marie Flaten
Lærer 917 43 477
Terje Flattum
Assistent 61 18 61 86 901 61 301
Bjørn Follinglo
Ingrid Jevne  Framstad
Lærer 905 67 932
Silje Kathrine Fritzen
Renholder 993 34 466
Tove Frydenberg
Lærer 481 38 804
Ellen R. Sørum Gaarder
permisjon 61 14 32 89 917 69 956
Liv Sigrunn Galgum
Assistent 977 91 250
Toril Gran
Lærer 911 82 538
Lærer 415 16 706
Kjell Gulbrandsen
Saksbehandler 61 14 33 17
Elin Willerud Gylder
Lærer 61 14 32 96
Knut Erik Gylder
Lærer 482 17 653
Cate Mariana Harstad
Avdelingsleder 61 14 32 91 950 46 485
Arthur R. Hauge
Lærer 61 16 33 86 464 28 346
Thormod Haugen
Lærer 930 96 058
Kristin Solberg Holje
Lærer 61 17 46 74 992 31 491
Anne-Lise Holmen
Lærer 61 19 79 80 976 40 377
Lærer 61 16 66 74 976 65 872
Ewa Holmstad
Lærer 61 17 92 19 416 14 428
Per Holmstad
Lærer 61 19 62 06 913 28 628
Dan Olav Holthe
Avdelingsleder 913 37 882
Kurt Huuse
Lærer 918 67 635
Sigrun Høiberg
Lærer 62 36 19 19 416 18 822
Torstein Ingvaldsen
Renholder 61 16 88 86
Inger Hellen Iversen
Lærer 984 65 257
 Catherine Eriksrud James
Lærer 990 37 543
Gry Kjersti Johansen
Vaktmester 61 14 32 93 970 12 469
Jøran Kjeldsberg Johansen
Elevassistent 61 14 32 80 928 60 951
Avdelingsleder 61 14 32 86 958 20 208
Elin Kjeldsberg
Assistent 61 16 77 98 995 13 584
Inger Kleiven
Assistent 959 01 455
Marita Isabelle Kleiven
Avdelingsleder 954 76 242
Morten Kleven
Lærer 951 15 712
Torbjørn Koch
Avdelingsleder 61 14 32 94 950 66 848
Gjertrud Friis Kollandsrud
Lærer 958 41 318
Avdelingsleder 61 14 32 90 948 21 153
Jenny Kristoffersen
Avdelingsleder 61 14 32 92 934 00 465
Atle Larsen
Lærer 61 16 92 02 922 29 478
Tore Lauvdal
Lærer 471 69 316
Kevin Loughlin
Assistent 477 59 647
Vigdis Lynne
Spesialpedagog 977 82 515
Lise Gunn H. Lystad
Lærer 920 10 604
Harald Lødemel
Lærer 951 56 412
Jostein Malterud
Lærer 61 10 93 17 990 09 498
Kai Eirik Moen
Miljøarbeider 61 14 32 80 930 85 262
Tone Moen
Lærer 917 55 775
Jørn Thore Morønning
Lærer 975 34 702
Sindre Måen
Lærer 61 16 99 78 957 82 480
Laila Hatlelid Nilsen
Lærer 905 94 853
Vernepleier 959 13 649
Oda Margrethe Nygaard
Lærer 61 14 32 80
Ole Gjermund Nyjordet
Bibliotekar 61 14 16 32
Torill Næss
Lærer 61 14 32 80
Ragnhild Nyeggen  Olsrud
Rektor 61 14 32 87 922 68 488
Torfinn Overn
Assistent 61 16 73 09 911 83 028
Øyvind Overn
Renholder 61 16 97 91
Karin Paulsen
Rektor 61 14 33 21 926 27 699

Rektor fra 1. august 2019

Nils-Fredrik Pedersen
Renholder
Watcharaphorn Phatthanachot
Lærer 958 73 275
Natasa Radenovic
Lærer 61 16 37 34 413 29 317
Inger Johanne Reppen
IKT-lærling 61 14 32 99 416 55 636
Renholder 61 14 33 09 995 14 401
Gunn Ringelien
Lærer og IKT-medarbeider 61 14 32 98
Mads Ringen
Lærer 970 15 732
Kristin Kåpvik Rosenberg
Utdannings- og yrkesrådgiver 61 14 32 84 415 26 304
Anne Margrete Rødevand
Lærer 61 16 41 00 905 47 994
Rannveig Schumann
Helserådgiver 61 14 32 85 950 34 396
Astrid  Senstad
Assistent 980 64 538
Pål Sigland
Lærer 996 04 271
Monica Skarseth
IKT-ansvarlig 61 14 32 97 951 53 019
Jan Skjølås
Assistent 957 24 546
Lærer 61 16 36 91 971 84 694
Dagfrid Skreprud
Lærer 61 16 36 91 971 84 694
Dagfrid Skreprud
Lærer 452 98 878
Vegar Smerud
Assistent 950 61 475
Grethe Stabekk
Ledende vaktmester 61 14 32 96 478 14 373
Henry Stabekk
Lærer 997 34 273
Lærer 958 59 424
Anne Marit Stjernvang
Lærer 952 02 215
Ingvild Vambheim Styve
Lærer 952 23 598
Anne Kristine Sveen
Lærer 61 17 44 65 984 97 062
Trine Sveinhaug
Assistent 916 91 657
Håkon Svellet
Avdelingsleder 61 14 32 88 988 86 594
Bjørn Åge Sæther
Utdannings- og yrkesrådgiver og lærer 61 14 32 95 412 53 059
Frode Søbye
Assistent 923 17 335
Rune Søhagen
Lærer 415 71 040
Even Tajet
Lærer 61 16 10 76 412 49 867
Helga Thomesen
Lærer 61 19 72 63 988 00 941
Erik Thorvaldsen
Renholder 61 19 30 95 482 79 963
Mai Britt Tjernø
Avdelingsleder 905 29 100
Lærer 61 14 32 80 958 63 211
Marianne Strande Trostrud
Assistent 958 35 667
Ingvill Kirsten Tåje
Lærer/Assistent 908 64 823
Reidar Wangen
Elevassistent 61 14 32 80 rita.larsen.woien@oppland.org
Rita Larsen Wøien
Lærer 63 99 72 98 471 78 768
Iraj Zamanian Fardshahri
Miljøpedagog 971 33 653
Dorthe Ødegaard
Login for redigering