Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utdannings- og yrkesrådgiver

Utdannings- og yrkesrådgiverne gir deg rådgivning om utdanning og yrkesvalg.

Alle elever kan få informasjon om utdanning, yrkesvalg og muligheter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsveier i Norge og andre land.

Er du usikker på om utdanningsvalget ditt er det rette?

Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av en utdannings- og yrkesrådgiver. Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine. Du får informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.

Rådgiveren hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skoleår hvis du trenger det.

UOY-rådgiverne informerer også i klassene om ulike temaer som gjelder utdanningsveier, søknader, utdanningsmesse med mer.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valget av utdanning og yrker og konsekvensene av valget du tar. På den måten kan du foreta en realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke.

Nært samarbeid med ungdomsskoler

Rådgiverne har et nært samarbeid med ungdomsskolene for å gi elevene informasjon og kunnskap om utdanningstilbudet på Lena-Valle videregående skole. Dette skal bidra til at ungdomsskoleelevene velger riktig når de søker videregående skole. 

Vi hjelper deg å velge riktig utdanning og yrke!

Skolens utdannings- og yrkesrådgivere for de ulike utdanningsprogram er:

 
Utdanningsprogram Rådgiver Telefon Kontorsted
Naturbruk   Ola Eid 909 42 461 Valle
Idrett  Frode Søbye 412 53 059 Lena
Studiespesialisering Anne Margrete Rødevand 415 26 304 Lena
HASK Anne Margrete Rødevand 415 26 304 Lena
Helse og oppvekst Anne Margrete Rødevand 415 26 304 Lena
Teknisk og industriell produksjon  Anne Margrete Rødevand 415 26 304 Lena
Service og samferdsel Anne Margrete Rødevand 415 26 304 Lena
Sist oppdatert 12.02.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering